Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

1800-talet

Historia & Arkeologi > 1800-talet

87 titlar hittades, tid 0.09 sekunder.
Sida 1 (av 5) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

ADOLFSSON, Mats.
SVENSKA UPPROR. 1-3. Del 1: När borgarna brann. Forntiden-1499. Del 2: Fogdemakt och bondevrede. 1500-1718. Del 3: Bondeuppror och gatustrider. 1719-1932.
Stockholm, Natur och Kultur & Stockholm, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2007. 312, 316 & 311,XVI sid. Illustrerad med äldre historiska bilder, fotografier och kartor. Format, 23x16 cm. Inbundna i förlagets tre pappband med illustrerade skyddsomslag. Bra ex. (Svenska uppror, 1-3).
- Komplett i tre volymer. Tryckt i numrerad upplaga.
Boknummer: 48354 Pris: 330 kr.

AKRELL, Carl - TROIL, S.G. von
Minnen från Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar. 1-2.
Norrköping 1884-85. 178 + 367 sid. Två delar sammanbundna i en volym i ett samtida halvfranskt band med ryggtitel i guld. Namnteckning.
- Med bl a 'Elektriska telegrafens införande i Sverige', Planer för jernvägar' samt minnesrunor av S.G. von Troil över Erik Gustaf af Klint, Gustaf Olof Lagerbring, Gustaf Adolf Hierta, Carl af Forssell, Johan Fredrik Ehrenstam m fl.
Boknummer: 1471 Pris: 240 kr.

ALM, Göran
PRINSESSAN EUGÉNIE. Bilder från en glömd värld.
Lund, Bokförlaget Signum 1987. 128 sid. Illustrerad med teckningar och akvareller. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9185330779
- Teckningar och akvareller av Stockholmslivet på 1850-talet utförda av Eugénie (1830-89), svensk prinsessa och dotter till Oskar I.
Boknummer: 31815 Pris: 120 kr.

ARMÉER I FINLAND. Erfarenheter 1713-1721 och före 1808-1809. Rapport från ett miniseminarium i Helsingfors den 27-28 september 2003 med deltagare från Krigshistoriska samfundet i Finland och Föreningen Armémusei vänner i Sverige.
Red: Lennart Pernstam. Stockholm, Statens Försvarshistoriska Museer 2004. 53 sid. Illustrerad med färglagda kartor. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. (Armémuseum, 6). ISBN: 9186478321.
- 'The army in Finland towards the end of Swedish rule'. Summary in English (9 pp). As new.
Boknummer: 20785 Pris: 150 kr.

ATHENA OCH ARES.
Red: Fred Sandstedt & Thomas Roth. Stockholm 1999. 376 sid. Illustrerad med foton, tecknade detaljbilder och överskådliga kartor. Stort format, 26x19 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. (Statens Försvarshistoriska Museer, 3). ISBN: 9197158437.
- Innehåller bl a 'Portiker, portaler och arkader på militära byggnader' av Ejnar Berg, 'Svenske stöbejernskanoner i dansk tjenste 1660-1814' av Ole L. Frantzen, 'Finska kriget 1808-1809 och krigskonstens utveckling' av Rein Helme och 'Ehrenstrahl, Schröder och Pehr Hörberg' av Marian Ullén.
Boknummer: 12697 Pris: 150 kr.

BECKMAN, Margareta.
JEAN-BAPTISTE BERNADOTTE. Från revolutionssoldat till svensk kronprins.
Stockholm, Prisma 2003. 256 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och överskådliga kartor. Stort format, 25x18 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Svag exlibrisstpl. ISBN: 9789151840840.
Boknummer: 36236 Pris: 120 kr.

BEREFELT, Gunnar.
MED KONSTEN FÖR FOSTERLANDET. En studie över konstlivet i Sverige på konung Karl XIV Johans tid.
Red: Gunnar Berefelt. Stockholm 1971. 94 sid. Illustrerad. Häftad. (Eidos, Almqvist & Wiksells konstserie).
Boknummer: 7563 Pris: 110 kr.

BRANDER, Uno.
HOV OCH SOCITET UNDER KARL JOHANS-TIDEN.
Stockholm 1926. 269 sid. Illustrerad. Häftad.
Boknummer: 847 Pris: 85 kr.

CHARLESEN, Janne.
BLEKINGE GENOM TRE SEKLER.
Stockholm, Liber 1982. 144 sid. Illustrerad med teckningar av Carl Petermann. Förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9138902117.
Boknummer: 24988 Pris: 100 kr.

CHOQUET, [Charles].
TRAITÉ D'ALGÈBRE.
Paris, Mallet-Bachelier 1856. XVI,551 pp. Contemporaty half brown leather with marbled boards and edges.
Boknummer: 41860 Pris: 500 kr.

CRUSENSTOLPE, M. J. (1795-1865).
PORTEFEUILLE. Belysande det inre af tidernas historia.
Stockholm, tryckt hos Isaac Marcus 1845. 202 sid. Inbunden i fint nyare pergamentryggband med ryggtiteletikett i skinn och marmorerat pärmpapper. Främre tryckta häftesomslaget medbundet. Några sid. mot slutet med lagade revor. Titelblad och påföljande fem sid. med en fläck nedtill.
Boknummer: 34286 Pris: 220 kr.

DET SVENSKA SVÄRDET. Tolv avgörande händelser i Sveriges historia.
Red: Nils F. Holm. Stockholm, Fahlcrantz och Gumaelius 1948. 300 sid. + 8 slagfältsplaner. Illustrerad med kartor i texten. Inbunden i förlagets välbevarade klotband med mörkgrön ryggtiteletikett.
- Behandlar slagen vid Brunkeberg 1471, Viborg 1495, Breitenfeld 1631, Lützen 1632, Wittstock 1636, Femern 1644, Bälten 1658, Lund 1676, Narva 1700, Poltava 1709, Svensksund 1790 och Sveaborg 1808.
Boknummer: 13457 Pris: 200 kr.

(ENBOM, Anders)
SAMMANDRAG AF SWENSKA HISTORIEN samt af Sweriges och Norges Geografi jemte En kort underrättelse om Räknings-sätten i enkla tal och sorter.
Sjette tillökta upplagan. Fahlun, Huldbergska boktryckeriet 1854. 71 sid. Häftad med tryckt omslag. Skadad rygg.
Boknummer: 330 Pris: 120 kr.

ENGMAN, Max.
ETT LÅNGT FARVÄL. Finland mellan Sverige och Ryssland efter 1809.
Stockholm, Atlantis 2009. 344 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789173533317.
- Med 'Ett långt farväl' avses avskedet mellan Sverige och Finland och det svenska arvet så som det levde kvar i Finland, nästan inte alls behandlas det krig som förorsakade detta farväl.
Boknummer: 33037 Pris: 140 kr.

ERIKSSON, Torkel.
LANDSTIGNING OCH HAMNINVIGNING. Ett monument berättar.
Helsingborg 2001. 62 sid. Rikt illustrerad i svartvitt och färg. 21x15 cm. Mjukhäftad.
- Kulturhistoriskt om minnesmärket/monumentet i Helsingborgs hamn med anledning av Jean Baptiste Bernadottes (Karl XIV Johan) landstigning 1810.
Boknummer: 12596 Pris: 90 kr.

FISCHER, Ernst.
SVENSKA MÖBLER I BILD. Möbelformerna från medeltiden till mitten av adertonhundratalet.
Stockholm, Natur & Kultur 1931. 32 sid. text. + 8 planscher i färg + 272 planschsidor med 549 möbelbilder. Stort format, 32x25 cm. Inbunden i förlagets välbevarade halvfranska band med rik ryggdekor och övre guldsnitt. Namnteckning.
- 549 detaljerade bilder av möbler från medeltid, renässans, barock, rokoko, gustaviansk stil, empir och senempir (Biedermeier). - 549 detailed photos of Swedish furniture from Medieval times to ca 1850.
Boknummer: 47862 Pris: 440 kr.

FORSGÅRD, Nils Erik.
MAKTBALANS OCH STORMAKTSKRIG 1722-1814.
Helsingfors, Schildts förlag & Stockholm, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2008. 260 sid. Rikt illustrerad med foton, tecknade bilder, kopparstick, slagfältsplaner och kartor. Bokmärkesband. Stort format, 24x21 cm. Inbunden i förlagets mörkblå sidenband med pärmdekor i guld och illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (Krigen kring Östersjön, 5). ISBN: 9789515018243.
Boknummer: 37097 Pris: 285 kr.

FRIDLUND, Ture.
NÅGRA KUNGLIGA FAMILJEINTERIÖRER UNDER 1800-TALET OCH DROTTNING JOSEPHINAS RÄDDNINGSANSTALT I VÄXJÖ.
Växjö, G. Fridlund 1970. 42 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild. Dedikation från 'förf.'
Boknummer: 34948 Pris: 90 kr.

FÖRHANDLINGAR VID FÖRSTA NORDISKA ARBETAREMÖTET I STOCKHOLM ÅR 1870.
Stockholm, A.L. Norman 1871. (4), 98, (2) sid. Häftad med gult tryckt pappersomslag. Främre omslag något bruntonat i marginalen.
Boknummer: 10129 Pris: 750 kr.

GULLBERG, Tom - FORSGÅRD, Nils Erik - MICKWITZ, Joachim.
FINSKT KRIG - SVENSKT ARV. Finlands historia genom nyckelhålet 1808-1809.
Helsingfors, Söderströms & Svenska Litteratursällskapet i Finland 2008. 189 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder, konstreproduktioner och kartor. Främre- och bakre pärmars insidor med äldre färglagda kartor. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789515225696.
- Om hur finländare ser på den gemensamma historien med Sverige. Boken donerades till alla finlandssvenska gymnasiestuderanden hösten 2008.
Boknummer: 47745 Pris: 200 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica