Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Samer

Geografi, Resor & Kartor > Samer

46 titlar hittades, tid 0.30 sekunder.
Sida 1 (av 3) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

ABRAHAMSSON, Tore.
KEBNEKAISE.
Andra upplagan. Stockholm, Norstedts 1971. 280 sid. + 1 utvikbar panoramabild. Rikt illustrerad med författarens egna fotografier. Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Stort format, 24x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med välbevarat illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN:9117127327.
- Innehåller en utvikbar fotografiskt panoramabild (110 x 24 cm) över Kebenekaisefjällen sedd från Sälkatjåkka sydtopp. - 'Kebnekaise, land of mountains, valleys, water and ice'. Summary in English including a list of common Lappish words and their Swedish and English equivalents ending with translated captions. Fine copy.
Boknummer: 6124 Pris: 290 kr.

BESKOW, Hans m fl (red).
ETT BILDVERK OM NORBOTTEN.
Malmö, Allhems förlag 1958. 566 sid. Rikt illustrerad med fotografier, fina faksimiltryck, utvikbara planscher, kartor och äldre historiska bilder. Stort format, 30x23 cm. Inbunden i förlagets mörkt röda halvfranska band med rik ryggdekor i guld och övre guldsnitt. Exlibris. Fint skick. (Allhems landskapsböcker).
- Rikt fotoillustrerad landskapsbok med stads- och landskapsbilder från tidigt 1950-tal.Inledning av Folke Thunborg och text av Hans Beskow.
Boknummer: 19496 Pris: 450 kr.

BURÉN, Jan af.
SÁMI GÅVAT / SAMERNA I KONSTEN. 1-3.
Red: Jan af Burén & Staffan Carlén. Stockholm, Nationalmuseum & Riksutställningar 1980. 1) Katalog med svensk text. 35 sid. Fotoillustrerad med föremålsbilder i svartvitt och färg. 2) Katalog med samisk text. 25 sid. 3) Utställningskatalog med svensk text. Stort format, 26x21 cm. Tre klammerhäftade kataloger. (Nationalmusei utställningskatalog, 431). ISBN: 9171001719.
- Katalog från utställningen 1980 på Nationalmuseum, Stockholm där 130 målningar och konsthantverksföremål visades.
Boknummer: 16905 Pris: 200 kr.

CAJANUS, August.
VÅRA NOMADER. Framställning med en blick på nybyggarväsendet i lappmarken.
Luleå, Luleå Bokförlag 1977. (8),129 sid. Häftad. Bra skick.
- Återutgivning av första upplagan som utkom 1869 med ett nytillkommet förord av Arvid Moberg.
Boknummer: 32756 Pris: 100 kr.

DAKKAN. En bok om samernas slöjd. Tillägnad Israel Ruong.
Text: Ulf Hård af Segerstad. Malmö, Liber 1978. 102 sid. Rikt illustrerad med fotografier av Pål-Nils Nilsson. 21x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 914786804X.
- Om samiskt hantverk som tenntrådsbroderi, horn- och rotslöjd av bl a Elsa Aira, Sigge Pavval och Lars Pirak.
Boknummer: 15165 Pris: 140 kr.

Doktor Mårten Luthernsa utseb katekesa aktan ånekes åpatusain mi taw qwuorkota.
Lulejon (Luleå) 1895. 116 sid. Samtida skinnryggband.
Boknummer: 8526 Pris: 560 kr.

ENGSTRÖM, Jon.
RESA GENOM NORRLAND OCH LAPPLAND TILL SULITELMA OCH GELLIVARE ÅR 1834. 1-2.
Luleå, Luleå Bokförlag 1975. (4),146 & 152,(2) sid. +1 porträtt & 1 plansch. Två delar i en häftad volym. Fint skick.
- Nytryck i faksimil av originalupplagan som utkom 1834. Engström fick i folkmun benämningen 'Trädoktorn'. Med ett nytillkommet upplysande förord.
Boknummer: 25751 Pris: 120 kr.

ERIKSSON MASSA, Majvor.
TJUGOFEM ÅR MED BARNKONVENTIONEN. Vad säger barntet - Vad vet barnet om att vara urfolk och minoritet?
Åstorp 2014. 69 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789198220209.
- FN:s 54 barnkonventionartiklar med svensk och lulesamisk parallelltext.
Boknummer: 41826 Pris: 150 kr.

GOES, DAMIANUS Ã.
Tvenne skrifter af den portugisiske riddaren Damianus à Goes: VEKLAGAN ÖFVER DET LAPPSKA FOLKETS NÖD och LAPPLANDS BESKRIFNING. Översättning av G. Hörnell och inledning av E. W. Dahlgren.
Stockholm, Föreningen för Bokhandtverk 1915. Graverat extra titelblad,porträtt,99,(1) sid. Titel tryckt i rött och svart. Litet format, 12x8 cm. Inbunden i förlagets pergamentband med rik pärmdekor i guld och tresidigt guldsnitt (Gustaf Hedberg). Svag fuktrand i yttre marginalen, främst i början och mot slutet.
- Informativ inledning (52 sid) av E. W. Dahlgren. Innehåller en bibliografi över de olika Goesupplagorna. Originalet utkom på 1500-talet.
Boknummer: 39073 Pris: 350 kr.

GOES, DAMIANUS Ã.
Tvenne skrifter af den portugisiske riddaren Damianus à Goes: VEKLAGAN ÖFVER DET LAPPSKA FOLKETS NÖD och LAPPLANDS BESKRIFNING. Översättning av G. Hörnell och inledning av E. W. Dahlgren.
Stockholm, Föreningen för Bokhandtverk 1915. Graverat extra titelblad,porträtt,99,(1) sid. Titel tryckt i rött och svart. Litet format, 12x8 cm. Inbunden i förlagets pergamentband med rik pärmdekor i guld och tresidigt guldsnitt (Gustaf Hedberg). Förvarad i en skyddskasset av papp. Fint ex.
- Informativ inledning (52 sid) av E. W. Dahlgren. Innehåller en bibliografi över de olika Goesupplagorna. Originalet utkom på 1500-talet.
Boknummer: 40754 Pris: 350 kr.

GRANLUND, John & Ingalill.
Lapska ben- och träkalendrar.
Stockholm 1973. 188 sid. + en utvikbar översiktstabell. Illustrerad. 4:o. Häftad. Stämplar på omslag och försättsblad. (Nordiska museet. Acta Lapponica, XIX).
Boknummer: 2538 Pris: 850 kr.

HASSELHUHN, Abraham Roland (1826-1852).
OM SKYTTEANSKA SCHOLAN I LYCKSELE LAPPMARK.
Avhandling. Sundsvall, L. Blomdahls boktryckeri 1851. Häftad i ett trevligt senare styvt pappersomslag med en liten monterad bild av en skidande same på omslaget.
- Första upplagan. Avhandling med Abraham Roland Hasselhuhn som författare och respondent samt Johan Henrik Schröder (1791-1857) som medarbetare och preses. Avslutas med en förteckning med biografiska uppgifter över skolans rektorer och inspektorer under perioden 1640-1840. Ett nytryck utgavs 1988.
Boknummer: 30750 Pris: 500 kr.

ITKONEN, Toivo Immanuel.
HEIDNISCHE RELIGION UND SPÄTERER ABERGLAUBE BEI DEN FINNISCHEN LAPPEN.
Helsinki, Suomalais-ugrilaisen seura 1946. 320 sid. Illustrerad med foton och tecknade bilder. Stort format, 26x16 cm. Häftad med tryckt omslag. Ryggen upptill med pappersförlust. (Suomalais-Ugrilaisen. Seuran Toimituksia, LXXXVII) & (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, 87).
- Dedikation 'Till Doktor och Fru Kielland med tacksamhet och med en önskan om ett gott nytt år från förf'.
Boknummer: 30854 Pris: 440 kr.

KANSATIETEELLISIÄ TUTKIELMIA. KAARLE KROHNILLE hänen 50-vuotispäivänsä johdosta. Omistaneet työtoverit ja oppilaat.
Helsinki, Société Finno-Ougrienne 1914. 323 sid. + 1 plansch. Illustrerad. Stort format, 26x17 cm. Häftad med tryckt omslag. (Suomalais-Ugrilaisen. Seuran Toimituksia, XXXV) & (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, 35).
- Innehåller 17 uppsatser - Contains 17 papers. Texts in German, and Finnish.
Boknummer: 30845 Pris: 250 kr.

KNORRING, Oscar von.
GENOM LAPPLAND, SKÅNE OCH SEELAND.
Stockholm, Rediviva 1987. 402 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Bra skick. (Suecia Rediviva 109). ISBN: 9171201556.
- Nytryck i faksimil efter originalet som utkom 1874. Skildrar de olika samernas kulturer, religion, renskötsel, bostäder, matvanor, klädsel, seder och bruk.
Boknummer: 26051 Pris: 100 kr.

KULTURSPEGLINGAR. Studier tillägnade Sam Owen Jansson. 19 mars 1966.
Red: Ernst-Folke Lindberg. Stockholm, Nordiska museet 1966. 353 sid. Illustrerad med äldre fotografier och tecknade bilder. Fint häftat ex.
- Innehåller bl a 'Skogslapparna och deras byggnadstyper' av Ernst Manker, 'Siffersignaturer i dalmåleriet' av Svante Svärdström, 'De tyska 'Kleinmeister’ och dekoreringen av vapen' av Brynolf Hellner m.m.
Boknummer: 44152 Pris: 120 kr.

LAG OM DE SVENSKA LAPPARNES RÄTT TILL RENBETE I SVERIGE; gifven Stockholms slott den 1 juli 1898.
Stockholm 1898. 19,(1) sid. Häftad, tagen ur band. (Svenska författnings-samling. SFS 1898:66).
Boknummer: 31590 Pris: 200 kr.

LAG OM RENMÄRKEN; gifven Stockholms slott den 1 juli 1898.
Stockholm 1898. 7,(1) sid. Häftad, tagen ur band. (Svensk författnings-samling. SFS 1898:67).
Boknummer: 31591 Pris: 200 kr.

LOV INDEHOLDENE FORANDRINGER I LOV OM RENBETE I FINNMARKEN m. B. af den 7de september 1854. Ulriksdals slot den 17de juni 1869.
Christiania, trykt hos Chr. Grøndahl 1869. (4) sid. Fuktrand vid nedre innerhörn.
Boknummer: 42346 Pris: 200 kr.

MANKER, Ernst.
BÖNDER OCH NOMADER. Strövtåg i gömda landsändar.
Uppsala, J. A. Lindblads Förlag 1931. 223 sid. Illustrerad med 118 av författarens egna fotografier. Inbunden i ett marmorerat klotband med främre illustrerade omslag medbundet. Bra ex.
Boknummer: 2495 Pris: 220 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica