Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Matriklar

Genealogi & Biografier > Matriklar

49 titlar hittades, tid 0.31 sekunder.
Sida 1 (av 3) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

ADELHEIM, Georg.
BALTISCHE TOTENSCHAU 1939-1947.
Erste Auflage. Göttingen, tryckt i Ekenäs 1948. 477 sid. + ADELHEIM, Georg. Nachtrag zur Baltischen Totenschau 1939-1947. Göttingen 1952. 183 sid. + två fotoplanscher.
Boknummer: 588 Pris: 475 kr.

AREEN, Ernst. E.
SMÅLÄNNINGAR I STOCKHOLM. Småland och smålänningarna genom tiderna samt bemärkta smålänningar i Stockholm i gången tid.
Malmö, Skånetryckeriets förlag 1941. 616 sid. Rikt fotoillustrerad med porträttbilder. Stort format, 26x20 cm. Inbunden i förlagets något nötta, halvfranska band.
- Uppslagsverk från A till Ö med porträtt och personbiografier över ett stort antal smålänningar med uppgift om födelsedata, utbildning, yrke m.m.
Boknummer: 40161 Pris: 250 kr.

BAGGE, Benjamin (utg).
MATRIKEL ÖFVER GÖTHEBORGS STIFTS PRESTERSKAP OCH SKOLE-BETJENING.
Götheborg, tryckt hos Sam Norberg 1819. (10),218 sid. Inbunden i ett samtida skinnryggband. Ryggen med nagg överst. Titelbladet lagerfläckigt, baksidan med samtida anteckningar, i övrigt ren inlaga.
Boknummer: 30748 Pris: 850 kr.

BLEKINGSKA NATIONEN 1697-1947.
Lund 1947. 216 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild.
- Innehåller en matrikel över Blekingska nationens medlemmar 1901-1947 av Gunnar Sjöberg. Den utgör en provisorisk fortsättning av författarens matrikel över Blekingska nationens medlemmar från dess instiftande 1697 tom ht 1900.
Boknummer: 6363 Pris: 125 kr.

BRUZELIUS, Anders Johan.
SVENSK LÄKARE-MATRIKEL. Enligt uppdrag av Svenska läkare-sällskapet. Andra delen.
Stockholm, Norstedt & Söner 1899. 879-1683, XII, 107 sid. Inbunden i förlagets något nötta halvklotband med marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld. Med Curt Gyllenswärds exlibris. (Sveriges läkare-historia ifrån konung Gustaf den I:s till närvarande tid. 3:1).
- Utförliga biografiska uppgifter med avslutande uppgifter om tryckta skrifter.
Boknummer: 28876 Pris: 250 kr.

BRUZELIUS, Anders Johan.
SVENSK LÄKARE-MATRIKEL. Enligt uppdrag av Svenska läkare-sällskapet. Förra delen.
Stockholm, Norstedt & Söner 1886. 1054,12 sid. Förlagets något nötta halvklotband med marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld. Med Curt Gyllenswärds exlibris. (Sveriges läkare-historia ifrån konung Gustaf den I:s till närvarande tid. 3:1).
- Utförliga biografiska uppgifter med avslutande uppgifter om tryckta skrifter.
Boknummer: 16850 Pris: 250 kr.

FANT, Erico M.
DISSERTATIO TOPOGRAPHICA DE TERRITORIO VESTROGOTHIAE FLUNDRE. Flundre. Resp. Levinius Olbers.
Upsaliae, Johan Edman 1788. (4),40 sid. + en utvikbar tabell. Häradets sigill i kopparstick monterat på titelbladet. Inbunden i ett fint nyare marmorerat pappband med titeletikett i skinn monterad på främre pärmen. Inlagan oskuren.
- Innehåller ett herdaminne för Rommeleds socken samt 'Förtekning på hemanen uti Flundre härad' och 'Förtekning uppå alla uti Flundre härad belägne säterier, samt några af deras fordne ägare, och de nu varande'. Text på svenska och latin.
Boknummer: 5442 Pris: 650 kr.

Förteckning öfver lärare och lärjungar vid högre elementarläroverket i Carlskrona vid början af höst-terminen 1873.
Carlskrona, Clemens Witt 1873. 12 sid. Häftad.
Boknummer: 6344 Pris: 125 kr.

Förteckning öfver lärare och lärjungar vid högre elementarläroverket i Carlskrona vid början af vår-terminen 1873.
Carlskrona, Clemens Witt 1873. 12 sid. Häftad.
Boknummer: 6342 Pris: 125 kr.

FÖRTECKNING ÖFVER STUDERANDE UNGDOMEN VID JÖNKÖPINGS HÖGRE ELEMENTAR-LÄROVERK. Höstterminen 1873. + Vår- & Höstterminen 1874. + Vår- & Höstterminen 1875. + Vår- & Höstterminen 1876. + Vår- & Höstterminen 1877. + Vår- & Höstterminen 1878. + Vårterminen 1879. + Vår- & Höstterminen 1880. + Vårterminen 1881.
Jönköping 1873-80. + REDOGÖRELSE FÖR JÖNKÖPINGS HÖGRE ELEMENTAR-LÄROVERK OCH GRENNA PEDAGOGI UNDER LÄSÅRET 1874-75 jemte inbjudning till afhörande af års-examina. Jönköping 1875. 29 sid. + REDOGÖRELSE FÖR JÖNKÖPINGS HÖGRE ELEMENTAR-LÄROVERK OCH GRENNA PEDAGOGI 1875-1876 jemte inbjudning till afhörande af års-examina. Jönköping 1876. 32 sid. Sammanlagt 17 skrifter sammanbundna i ett halvpergamentband med marmorerat pärmpapper och ryggtext i guld.
Boknummer: 7969 Pris: 440 kr.

Förteckning över lärare och lärjungar vid folkskollärar-seminariet i Växjö och dess övningsskola läsåret 1909-1910 upprättad i september 1909.
Växjö 1909. 12 sid. Häftad. Fuktfläckar.
Boknummer: 5558 Pris: 60 kr.

GRAPE, Ernst.
POSTKONTOR OCH POSTMÄSTARE.
Stockholm, Postverket 1951. 904 sid. Inbunden i förlagets blå klotryggband med ryggtitel i guld. Stort format, 25x18 cm. Bra ex.
- Uppslagsverk om postkontor och postmästare i Sverige från tidigt 1600-tal fram till 1950-tal med detaljerade personbiografier. Behandlar lika detaljerat Finlands postkontor och postmästare från 1743 fram till 1809. (109 sid). Avslutas med ett rejält personregister (30 sid).
Boknummer: 40096 Pris: 750 kr.

HASSELHUHN, Abraham Roland (1826-1852).
OM SKYTTEANSKA SCHOLAN I LYCKSELE LAPPMARK.
Avhandling. Sundsvall, L. Blomdahls boktryckeri 1851. Häftad i ett trevligt senare styvt pappersomslag med en liten monterad bild av en skidande same på omslaget.
- Första upplagan. Avhandling med Abraham Roland Hasselhuhn som författare och respondent samt Johan Henrik Schröder (1791-1857) som medarbetare och preses. Avslutas med en förteckning med biografiska uppgifter över skolans rektorer och inspektorer under perioden 1640-1840. Ett nytryck utgavs 1988.
Boknummer: 30750 Pris: 500 kr.

HENEL, Andreas Jochim von.
DET ANNO 1729 FLORERANDE SVERIGE. Inledning av Axel Norberg och personregister.
Utg: Sveriges Släktforskarförbund. Göteborg 1993. (6),XVI,(12),438 sid. Inbunden i förlagets beigefärgade pappband. Mycket fint skick. ISBN: 9187676087.
- Räknas som den första svenska statskalendern. Omfattar 10.000 personer med yrkestitel i Sverige, Finland och i de nordtyska provinserna. Nytryck i faksimil efter originalet som utkom 1729.
Boknummer: 27389 Pris: 285 kr.

HJERTBERG, Johan & Olle.
Utvandrare från Vimmerby 1850-1914.
Stockholm 1988. 325 sid. Fotoillustrerad. 24x16 cm. Häftad. Nyskick.
- Biografiska uppgifter om ca 2300 utvandrare och 300 invandrare. Personregister.
Boknummer: 12590 Pris: 385 kr.

HOFBERG, Herman.
SVENSK BIOGRAFISKT HANDLEXIKON. 1-2. Alfabetiskt ordnade lefnadsbeteckningar af Sveriges namnkunninga män och kvinnor. Från reformationen till nuvarande tid. Med supplement.
Ny upplaga. Stockholm, Bonniers 1906. 630 & 815 sid. Illustrerade med ca 3000 porträtt. Förlagets två vinröda klotband med ryggtitlar i guld. De tre första bladen i andra delen med fläckar i övre marginalen.
Boknummer: 23588 Pris: 285 kr.

HORN, Lorentz Leopold von.
OFFICERARE OCH CIVILE TJENSTEMÄN kommenderade ombord å örlogsfartyg från Carlskrona station åren 1825-1885.
Carlskrona, Amiralitets-Boktryckeriet 1886. (2),218 sid. Stort format, 29x22 cm. Häftad med gult tryckt omslag. Mycket fint skick.
Boknummer: 22967 Pris: 750 kr.

HULTHANDER, Carl.
BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR FRÅN CARLBERG 1792-1892.
Norrköping 1892. XXIV,(2),345 sid. + rättelseblad. Inbunden i ett samtida halvfranskt band. Ryggen något blekt. Bakre pärms insida med liten oval etikett 'Utile Dulci'.
Boknummer: 1383 Pris: 300 kr.

HULTHANDER, Carl.
BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR FRÅN CARLBERG 1792-1892.
Norrköping 1892. XXIV,(2),345 sid. + rättelseblad. Inbunden i ett samtida halvfranskt band. Blekt rygg.
Boknummer: 43774 Pris: 300 kr.

JOHANSSON, Kåre.
RAMKVILLA I VÅRA HJÄRTAN. Församlingen och dess konfirmander 1895-1982.
Korsberga 1982. 135 sid. Rikt fotoillustrerad med äldre konfirmandbilder. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets beigefärgade konstläderband med omslagsbild. Nära nyskick.
- Fotografier av samtliga konfirmandgrupper 1903, då konfirmanderna första gången fotograferades samt en förteckning över konfirmander 1895-1902.
Boknummer: 2947 Pris: 350 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica