Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Matriklar

Genealogi & Biografier > Matriklar

55 titlar hittades, tid 0.07 sekunder.
Sida 1 (av 3) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

ADELHEIM, Georg.
BALTISCHE TOTENSCHAU 1939-1947.
Erste Auflage. Göttingen, tryckt i Ekenäs 1948. 477 sid. + ADELHEIM, Georg. Nachtrag zur Baltischen Totenschau 1939-1947. Göttingen 1952. 183 sid. + två fotoplanscher.
Boknummer: 588 Pris: 475 kr.

ANDERSSON, Per.
ÖLMSTADSÄTTLINGAR. Häradsdomaren Måns Haraldssons i södra Långeberg descendenter under fyra århundraden. [D. I.].
Linköping 1989. 252 sid. Inbunden i förlagets blå klotband med en pärmvinjett i guld. ISBN: 9186128167.
- Med utgångspunkt i släktens stamfader Måns Haraldsson (1585-1642) i Vista härad,Småland, redovisas 13 000 ättlingar under fyra sekel och 14 generationer. Avslutas med ett släktgrensregister om 700 av de släktnamn som förekommer i boken.
Boknummer: 49189 Pris: 285 kr.

ARNOLDSSON, Kjell (Ason).
AMERIKAEMIGRANTERNA FRÅN ÖRKENED 1861-1961.
Hässleholm 1962. 26 sid. Klammerhäftad med omslagsbild. Enstaka understrykningar i bläck.
- År för år med början 1861, listas de drygt 1600 personerna från Örkened som utvandrade till Amerika med uppgift om hemort och yrke.
Boknummer: 49140 Pris: 140 kr.

BAGGE, Benjamin (utg).
MATRIKEL ÖFVER GÖTHEBORGS STIFTS PRESTERSKAP OCH SKOLE-BETJENING.
Götheborg, tryckt hos Sam Norberg 1819. (10),218 sid. Inbunden i ett samtida skinnryggband. Ryggen med nagg överst. Titelbladet lagerfläckigt, baksidan med samtida anteckningar, i övrigt ren inlaga.
Boknummer: 30748 Pris: 850 kr.

BLEKINGSKA NATIONEN 1697-1947.
Lund 1947. 216 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild.
- Innehåller en matrikel över Blekingska nationens medlemmar 1901-1947 av Gunnar Sjöberg. Den utgör en provisorisk fortsättning av författarens matrikel över Blekingska nationens medlemmar från dess instiftande 1697 tom ht 1900.
Boknummer: 6363 Pris: 125 kr.

BRUZELIUS, Anders Johan.
SVENSK LÄKARE-MATRIKEL. Enligt uppdrag av Svenska läkare-sällskapet. Andra delen.
Stockholm, Norstedt & Söner 1899. 879-1683, XII, 107 sid. Inbunden i förlagets något nötta halvklotband med marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld. Med Curt Gyllenswärds exlibris. (Sveriges läkare-historia ifrån konung Gustaf den I:s till närvarande tid. 3:1).
- Utförliga biografiska uppgifter med avslutande uppgifter om tryckta skrifter.
Boknummer: 28876 Pris: 250 kr.

BRUZELIUS, Anders Johan.
SVENSK LÄKARE-MATRIKEL. Enligt uppdrag av Svenska läkare-sällskapet. Förra delen.
Stockholm, Norstedt & Söner 1886. 1054,12 sid. Förlagets något nötta halvklotband med marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld. Med Curt Gyllenswärds exlibris. (Sveriges läkare-historia ifrån konung Gustaf den I:s till närvarande tid. 3:1).
- Utförliga biografiska uppgifter med avslutande uppgifter om tryckta skrifter.
Boknummer: 16850 Pris: 250 kr.

CEDERBOM, L. A. - FRIBERG, C. O.
SKARA STIFTS HERDAMINNE 1850-1930. 1-2. Fortsättning och komplettering av J. W. Warholms Skara stifts herdaminne, utgivet 1871-1873.
Stockholm, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag 1928-30. 536 & 751 sid. Inbundna i förlagets två blå halvfranska band med fem upphöjda bind och svarta ryggtiteletiketter. De främre illustrerade omslagen medbundna. Uniformt solblekta ryggar.
- Andra delen avslutas med ett för båda delarna gemensamt personregister och ett ortregister över pastoraten och socknar med egen präst.
Boknummer: 48858 Pris: 400 kr.

EVERS, Artur - SAMUELSSON, Gunnar.
MALMÖ HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERK FÖR GOSSAR under den svenska tiden. 1-2. Del 1: 1658-1820. Del 2: 1820-1959.
Lund 1958 & 1963. XVI,245 & XIV,229 sid. Illustrerade. Stort format, 28x21 cm. Två häftade volymer
- Komplett med två volymer.
Boknummer: 49498 Pris: 300 kr.

FANT, Erico M.
DISSERTATIO TOPOGRAPHICA DE TERRITORIO VESTROGOTHIAE FLUNDRE. Flundre. Resp. Levinius Olbers.
Upsaliae, Johan Edman 1788. (4),40 sid. + en utvikbar tabell. Häradets sigill i kopparstick monterat på titelbladet. Inbunden i ett fint nyare marmorerat pappband med titeletikett i skinn monterad på främre pärmen. Inlagan oskuren.
- Innehåller ett herdaminne för Rommeleds socken samt 'Förtekning på hemanen uti Flundre härad' och 'Förtekning uppå alla uti Flundre härad belägne säterier, samt några af deras fordne ägare, och de nu varande'. Text på svenska och latin.
Boknummer: 5442 Pris: 650 kr.

Förteckning öfver lärare och lärjungar vid högre elementarläroverket i Carlskrona vid början af höst-terminen 1873.
Carlskrona, Clemens Witt 1873. 12 sid. Häftad.
Boknummer: 6344 Pris: 125 kr.

Förteckning öfver lärare och lärjungar vid högre elementarläroverket i Carlskrona vid början af vår-terminen 1873.
Carlskrona, Clemens Witt 1873. 12 sid. Häftad.
Boknummer: 6342 Pris: 125 kr.

FÖRTECKNING ÖFVER LÄRARE OCH LÄRJUNGAR vid Jönköpings högre allmänna läroverk vårterminen år 1901.
Jönköping 1901. 39 sid. Klammerhäftad med ryggpappersremsa. Omslaget med pappersförlust i yttermarginalen och övre hörn.
- Uppgifter för varje elev om födelseår, hemort, adress och faderns yrke.
Boknummer: 47808 Pris: 120 kr.

FÖRTECKNING ÖFVER STUDERANDE UNGDOMEN VID JÖNKÖPINGS HÖGRE ELEMENTAR-LÄROVERK. Höstterminen 1873. + Vår- & Höstterminen 1874. + Vår- & Höstterminen 1875. + Vår- & Höstterminen 1876. + Vår- & Höstterminen 1877. + Vår- & Höstterminen 1878. + Vårterminen 1879. + Vår- & Höstterminen 1880. + Vårterminen 1881.
Jönköping 1873-80. + REDOGÖRELSE FÖR JÖNKÖPINGS HÖGRE ELEMENTAR-LÄROVERK OCH GRENNA PEDAGOGI UNDER LÄSÅRET 1874-75 jemte inbjudning till afhörande af års-examina. Jönköping 1875. 29 sid. + REDOGÖRELSE FÖR JÖNKÖPINGS HÖGRE ELEMENTAR-LÄROVERK OCH GRENNA PEDAGOGI 1875-1876 jemte inbjudning till afhörande af års-examina. Jönköping 1876. 32 sid. Sammanlagt 17 skrifter sammanbundna i ett halvpergamentband med marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld.
Boknummer: 7969 Pris: 385 kr.

Förteckning över lärare och lärjungar vid folkskollärar-seminariet i Växjö och dess övningsskola läsåret 1909-1910 upprättad i september 1909.
Växjö 1909. 12 sid. Häftad. Fuktfläckar.
Boknummer: 5558 Pris: 60 kr.

HENEL, Andreas Jochim von.
DET ANNO 1729 FLORERANDE SVERIGE. Inledning av Axel Norberg och personregister.
Utg: Sveriges Släktforskarförbund. Göteborg 1993. (6),XVI,(12),438 sid. Inbunden i förlagets beigefärgade pappband. Mycket fint skick. ISBN: 9187676087.
- Räknas som den första svenska statskalendern. Omfattar 10.000 personer med yrkestitel i Sverige, Finland och i de nordtyska provinserna. Nytryck i faksimil från 1993 efter originalet som utkom 1729.
Boknummer: 27389 Pris: 285 kr.

HJERTBERG, Johan & Olle.
Utvandrare från Vimmerby 1850-1914.
Stockholm 1988. 325 sid. Fotoillustrerad. 24x16 cm. Häftad. Nyskick.
- Biografiska uppgifter om ca 2300 utvandrare och 300 invandrare. Personregister.
Boknummer: 12590 Pris: 385 kr.

HOFBERG, Herman.
SVENSK BIOGRAFISKT HANDLEXIKON. 1-2. Alfabetiskt ordnade lefnadsbeteckningar af Sveriges namnkunninga män och kvinnor. Från reformationen till nuvarande tid. Med supplement.
Ny upplaga. Stockholm, Bonniers 1906. 630 & 815 sid. Illustrerade med ca 3000 porträtt. Förlagets två vinröda klotband med ryggtitlar i guld. De tre första bladen i andra delen med fläckar i övre marginalen.
Boknummer: 23588 Pris: 285 kr.

HULTHANDER, Carl.
BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR FRÅN CARLBERG 1792-1892.
Norrköping 1892. XXIV,(2),345 sid. + rättelseblad. Inbunden i ett samtida halvfranskt band. Ryggen något blekt. Bakre pärms insida med liten oval etikett 'Utile Dulci'.
Boknummer: 1383 Pris: 300 kr.

HULTHANDER, Carl.
BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR FRÅN CARLBERG 1792-1892.
Norrköping 1892. XXIV,(2),345 sid. + rättelseblad. Inbunden i ett samtida halvfranskt band. Blekt rygg.
Boknummer: 43774 Pris: 300 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica