Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Matriklar

Genealogi & Biografier > Matriklar

47 titlar hittades, tid 0.26 sekunder.
Sida 1 (av 3) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

ADELHEIM, Georg.
BALTISCHE TOTENSCHAU 1939-1947.
Erste Auflage. Göttingen, tryckt i Ekenäs 1948. 477 sid. + ADELHEIM, Georg. Nachtrag zur Baltischen Totenschau 1939-1947. Göttingen 1952. 183 sid. + två fotoplanscher.
Boknummer: 588 Pris: 475 kr.

BAGGE, Benjamin (utg).
MATRIKEL ÖFVER GÖTHEBORGS STIFTS PRESTERSKAP OCH SKOLE-BETJENING.
Götheborg, tryckt hos Sam Norberg 1819. (10),218 sid. Inbunden i ett samtida skinnryggband. Ryggen med nagg överst. Titelbladet lagerfläckigt, baksidan med samtida anteckningar, i övrigt ren inlaga.
Boknummer: 30748 Pris: 850 kr.

BLEKINGSKA NATIONEN 1697-1947.
Lund 1947. 216 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild.
- Innehåller en matrikel över Blekingska nationens medlemmar 1901-1947 av Gunnar Sjöberg. Den utgör en provisorisk fortsättning av författarens matrikel över Blekingska nationens medlemmar från dess instiftande 1697 tom ht 1900.
Boknummer: 6363 Pris: 125 kr.

BRUZELIUS, Anders Johan.
SVENSK LÄKARE-MATRIKEL. Enligt uppdrag av Svenska läkare-sällskapet. Andra delen.
Stockholm, Norstedt & Söner 1899. 879-1683, XII, 107 sid. Inbunden i förlagets något nötta halvklotband med marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld. Med Curt Gyllenswärds exlibris. (Sveriges läkare-historia ifrån konung Gustaf den I:s till närvarande tid. 3:1).
- Utförliga biografiska uppgifter med avslutande uppgifter om tryckta skrifter.
Boknummer: 28876 Pris: 250 kr.

BRUZELIUS, Anders Johan.
SVENSK LÄKARE-MATRIKEL. Enligt uppdrag av Svenska läkare-sällskapet. Förra delen.
Stockholm, Norstedt & Söner 1886. 1054,12 sid. Förlagets något nötta halvklotband med marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld. Med Curt Gyllenswärds exlibris. (Sveriges läkare-historia ifrån konung Gustaf den I:s till närvarande tid. 3:1).
- Utförliga biografiska uppgifter med avslutande uppgifter om tryckta skrifter.
Boknummer: 16850 Pris: 250 kr.

COLDINU ORDEN OCH ARLA COLDIN 1765-2015.
Red: Johan Rosell. Stockholm, Coldinu Orden och Arla Coldin 2015. 281 sid. Rikt illustrerad med fotografier, konstreproduktioner och äldre historiska bilder. Stort format, 28x22 cm. Inbunden i förlagets gröna klotband med pärmdekor i guld. Nära nyskick.
- Minnesskrift utgiven med anledning av 250-års jubiléet av Coldinu Ordens införande i Sverige.
Boknummer: 40903 Pris: 385 kr.

FANT, Erico M.
DISSERTATIO TOPOGRAPHICA DE TERRITORIO VESTROGOTHIAE FLUNDRE. Flundre. Resp. Levinius Olbers.
Upsaliae, Johan Edman 1788. (4),40 sid. + en utvikbar tabell. Häradets sigill i kopparstick monterat på titelbladet. Inbunden i ett fint nyare marmorerat pappband med titeletikett i skinn monterad på främre pärmen. Inlagan oskuren.
- Innehåller ett herdaminne för Rommeleds socken samt 'Förtekning på hemanen uti Flundre härad' och 'Förtekning uppå alla uti Flundre härad belägne säterier, samt några af deras fordne ägare, och de nu varande'. Text på svenska och latin.
Boknummer: 5442 Pris: 650 kr.

Förteckning öfver lärare och lärjungar vid högre elementarläroverket i Carlskrona vid början af höst-terminen 1873.
Carlskrona, Clemens Witt 1873. 12 sid. Häftad.
Boknummer: 6344 Pris: 125 kr.

Förteckning öfver lärare och lärjungar vid högre elementarläroverket i Carlskrona vid början af vår-terminen 1873.
Carlskrona, Clemens Witt 1873. 12 sid. Häftad.
Boknummer: 6342 Pris: 125 kr.

FÖRTECKNING ÖFVER STUDERANDE UNGDOMEN VID JÖNKÖPINGS HÖGRE ELEMENTAR-LÄROVERK. Höstterminen 1873. + Vår- & Höstterminen 1874. + Vår- & Höstterminen 1875. + Vår- & Höstterminen 1876. + Vår- & Höstterminen 1877. + Vår- & Höstterminen 1878. + Vårterminen 1879. + Vår- & Höstterminen 1880. + Vårterminen 1881.
Jönköping 1873-80. + REDOGÖRELSE FÖR JÖNKÖPINGS HÖGRE ELEMENTAR-LÄROVERK OCH GRENNA PEDAGOGI UNDER LÄSÅRET 1874-75 jemte inbjudning till afhörande af års-examina. Jönköping 1875. 29 sid. + REDOGÖRELSE FÖR JÖNKÖPINGS HÖGRE ELEMENTAR-LÄROVERK OCH GRENNA PEDAGOGI 1875-1876 jemte inbjudning till afhörande af års-examina. Jönköping 1876. 32 sid. Sammanlagt 17 skrifter sammanbundna i ett halvpergamentband med marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld.
Boknummer: 7969 Pris: 385 kr.

Förteckning över lärare och lärjungar vid folkskollärar-seminariet i Växjö och dess övningsskola läsåret 1909-1910 upprättad i september 1909.
Växjö 1909. 12 sid. Häftad. Fuktfläckar.
Boknummer: 5558 Pris: 60 kr.

HENEL, Andreas Jochim von.
DET ANNO 1729 FLORERANDE SVERIGE. Inledning av Axel Norberg och personregister.
Utg: Sveriges Släktforskarförbund. Göteborg 1993. (6),XVI,(12),438 sid. Inbunden i förlagets beigefärgade pappband. Mycket fint skick. ISBN: 9187676087.
- Räknas som den första svenska statskalendern. Omfattar 10.000 personer med yrkestitel i Sverige, Finland och i de nordtyska provinserna. Nytryck i faksimil efter originalet som utkom 1729.
Boknummer: 27389 Pris: 285 kr.

HJERTBERG, Johan & Olle.
Utvandrare från Vimmerby 1850-1914.
Stockholm 1988. 325 sid. Fotoillustrerad. 24x16 cm. Häftad. Nyskick.
- Biografiska uppgifter om ca 2300 utvandrare och 300 invandrare. Personregister.
Boknummer: 12590 Pris: 385 kr.

HOFBERG, Herman.
SVENSK BIOGRAFISKT HANDLEXIKON. 1-2. Alfabetiskt ordnade lefnadsbeteckningar af Sveriges namnkunninga män och kvinnor. Från reformationen till nuvarande tid. Med supplement.
Ny upplaga. Stockholm, Bonniers 1906. 630 & 815 sid. Illustrerade med ca 3000 porträtt. Förlagets två vinröda klotband med ryggtitlar i guld. De tre första bladen i andra delen med fläckar i övre marginalen.
Boknummer: 23588 Pris: 285 kr.

HORN, Lorentz Leopold von.
OFFICERARE OCH CIVILE TJENSTEMÄN kommenderade ombord å örlogsfartyg från Carlskrona station åren 1825-1885.
Carlskrona, Amiralitets-Boktryckeriet 1886. (2),218 sid. Stort format, 29x22 cm. Häftad med gult tryckt omslag. Mycket fint skick.
Boknummer: 22967 Pris: 750 kr.

HULTHANDER, Carl.
BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR FRÅN CARLBERG 1792-1892.
Norrköping 1892. XXIV,(2),345 sid. + rättelseblad. Inbunden i ett samtida halvfranskt band. Ryggen något blekt. Bakre pärms insida med liten oval etikett 'Utile Dulci'.
Boknummer: 1383 Pris: 300 kr.

HULTHANDER, Carl.
BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR FRÅN CARLBERG 1792-1892.
Norrköping 1892. XXIV,(2),345 sid. + rättelseblad. Inbunden i ett samtida halvfranskt band. Blekt rygg.
Boknummer: 43774 Pris: 300 kr.

JÖNKÖPINGS LÄN I PORTRÄTT OCH BILD. Ett album utgivet av Svenskt Porträttgalleri Halmstad.
Halmstad 1941. 350 sid. Rikt fotoillustrerad med bl a porträttbilder. Stort format, 30x23 cm. Inbunden i förlagets lätt nötta halvfranska band. Exlibris.
- Innehåller foton, biografiska uppgifter och kortfattad levnadsbeskrivning av 3 000 personer fram till 1940-tal.
Boknummer: 2978 Pris: 150 kr.

KJELLANDER, Rune.
KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805). Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796-1995.
Stockholm 1996. 227 sid. Rikt illustrerad med fotografier i svartvitt. Stort format, 26x19 cm. Förlagets mörkblå pappband med pärmdekor i guld och illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9163041812.
- Presentationer med biografier och porträttbilder av Kungl. Krigsvetenskapsakademiens samtliga 1999 ledamöter under åren 1796 till 1995. Omslags- och ryggtitel: 'Fäderneslandets försvar'.
Boknummer: 26075 Pris: 250 kr.

(Kungl. Postverket) -
POSTMATRIKEL. 1933. (11-30 lönegraderna) .
Utg: J.G. Bergforss. Malmö 1933. 671 sid. Illustrerad med porträttfotografier. Fint privatbundet halvklotband med ryggtitel i guld.
Boknummer: 13735 Pris: 285 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-19 Antikvariat Classica