Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Bergsbruk & geologi

Företagshistoria > Bergsbruk & geologi

81 titlar hittades, tid 0.32 sekunder.
Sida 1 (av 5) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

AGRICOLA, Georgius (1494-1555).
DE RE METALLICA. [Book I-XII]. Translated from the first latin edition of 1556 with Biographical Introduction, Annotations and Appendices upon the Development of Mining Methods, Metallurgical Processes, Geology, Mineralogy & Mining Law from the earliest times to the 16th Century by Herbert Clark Hoover and Lou Henry Hoover.
London, The Mining Magazine 1912. (32),640 sid. + en utvikbar dubbelsidig plansch. Illustrerad i texten med bilder av originalupplagans träsnitt. Stort format, 34x21 cm. Inbunden i förlagets beigefärgade pergamentliknande band med upphöjda bind och helt oskuren inlaga.
- Första upplagan på engelska. Första upplagan på latin utkom i Basel 1556. - First English edition of the classic book on mining and technology in the sixteenth century. The work was translated into English in 1912 by Herbert Hoover, afterwards president of the United States.
Boknummer: 29835 Pris: 6500 kr.

AMBROSIANI, Sune.
JÄRNHANTERING I VÄREND.
Stockholm 1921. 10 sid. text + 1 plansch med äldre fotografier. Illustrerad i texten med tecknade bilder. Stort format, 29x23 cm. Häftat, oskuret och oupptskuret ex. i enkelt pappersomslag.
- Om Värend, det gamla folklandet i Småland. Bredrandigt oskuret ex. på skrivpapper.
Boknummer: 19143 Pris: 220 kr.

ANDERSSON, Madelen - CARLSSON, Mikael m fl.
GEOKEMISK ATLAS ÖVER SVERIGE / Geochemical Atlas of Sweden.
Uppsala. Sveriges geologiska undersökning 2014. 208 sid. Illustrerad med 67 färglagda kartor över grundämnen i morän, kartor över ämnen i betesmark och 14 biokemiska kartor. Stort format, 32x25 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789174032581.
- Geokemisk kartbok som visar grundämnens naturliga förekomst och spridning i berggrund, jord, vatten och vegetation. - Bilingual text and captions in Swedish and English throughout. As new.
Boknummer: 44715 Pris: 200 kr.

ANLEDNING TIL SMÄLTVÄRKENS FÖRBÄTTRADE MED NÖDIGE FÖRÄNDRINGAR OCH TILLÄGELSER efter Herr Sven Rinmans til Kongl. academien insände tankar.
Stockholm 1745. 14 sid. Tagen ur band.
Boknummer: 43678 Pris: 135 kr.

BARUP, Kerstin - EDSTRÖM, Mats.
STEN I DETALJ - BYGGNADER.
Stockholm, Balkong förlag 2015. 215 sid. Illustrerad med 300 fotografier i färg. Mjukhäftad i svart omslag. Nyskick. ISBN: 9789185581573.
- Handbok om hur natursten kan användas till fasader, entréer, golv, trappor och inredning med exempel från Sverige och Danmark. Behandlar val av stensort, dimension, form och ytbearbetning som ger möjlighet till stor variation.
Boknummer: 43371 Pris: 250 kr.

BERGGREN, Rut.
DEN DOLDA RIKEDOMEN. Forsbacka - ett bruk och dess historia.
Stockholm, Carlssons 1996. 227 sid. Illustrerad med äldre fotografier. Förlagets välbevarade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9172030747.
Boknummer: 11327 Pris: 90 kr.

BJÖRKBOM, Carl.
BERGSMANNEN OCH BOKEN. Utgiven med anledning av direktör Erik Bengtsons 60-årsdag den 30 maj 1946.
Stockholm 1946. 54 sid. Rikt illustrerad med bilder av titelblad i äldre böcker om bergsbruk. Fint halvpergamentband med oskuren inlaga tryckt på tjockt skrivpapper med främre omslag medbundet. Med Bengt Bengtssons namnteckning.
Boknummer: 17429 Pris: 285 kr.

BJÖRNSSON, Sven.
SOMMEN - ÅSUNDEN-OMRÅDET. En geomorfologisk studie.
Akademisk avhandling. Lund 1937. 234 sid. + 5 utvikbara kartor i färg. Häftad. Ouppskuren. Dedikation.
Boknummer: 300 Pris: 240 kr.

BLAND BERGSMÄN OCH BRUKSFOLK.
Red: Bengt Hjord. Solna, Sveriges Släktforskarförbund 1991. 216 sid. Rikt illustrerad med fotografier, äldre historiska bilder och kartor. Stort format, 25x18 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Med ätten Gyllenswärds ägarstämplar. (Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1991). ISBN: 9187676760502.
- Innehåller bl a 'Jäders bruks arkiv' av Erik Thorell, 'Att forska bland hammarsmeder' av Claes Wenell, 'Ett arbetsår vid Luleå silververks gruvor under 1600-talet' av Kenneth Awebro och 'Hur man finner sina anförvanter i Amerika' av Nils William Olsson.
Boknummer: 44219 Pris: 150 kr.

BORGSTRÖM, Hans.
STENHANDBOKEN. En handbok för arkitekter och byggnadstekniker. Utgiven av Institutionen för Materialbehandling med Formlära vid Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges Stenindustriförbund.
2:a omarbetade upplagan. Stockholm 1969. 130 sid. + separat häfte i ficka på bakpärmens insida. Illustrerad med foton, ritningar och teckningar. Mjukhäftad i förlagets svarta plastband. Bra ex.
- Praktisk handbok med uppgifter om stenens färg, struktur, förekomst och kvalitetsbestämmelser samt brytning, bearbetning, ytbehandling och användningsområden. Med ett bilagt häfte i ficka på bakpärmens insida 'Ventilerad fasadbeklädnad av natursten. Konstruktions- och monteringsanvisningar' (43 sid).
Boknummer: 13481 Pris: 220 kr.

CALISSENDORFF, Karin - JONASON, Jan m fl.
ÅSEN.
Stockholm, Svenska Turistföreningen 1979. 64 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar och äldre historiska bilder. Stort format, 25x22 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Bra ex. (Känn ditt land, 4). ISBN: 9171560238.
- Koncis och välillustrerad översikt över rullstensåsar i det svenska landskapet. Om åsens geologi, botanik, arkeologi och historia.
Boknummer: 19676 Pris: 85 kr.

CLEVE, P.T.
Om stenkol. Deras uppkomst, utbredning och betydelse.
Stockholm, Klemmings antiqvariat 1872. 63 sid. Illustrerad. Samtida skinnryggband med enkel ryggdekor i guld. Biblioteksetikett. (Ur vår tids forskning, 1).
Boknummer: 9014 Pris: 360 kr.

EKLUND, Petter.
GUIDE TILL DET 'K-MÄRKTA' SVERIGE. På spaning efter gruvlavar.
Stockholm, Byggförlaget 1995. 97 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Häftad med omslagsbild och spiralbunden rygg. Nyskick.
- Beskriver 28 övergivna gruvanläggningar.
Boknummer: 26718 Pris: 100 kr.

ELG, Margareta
GOTSKA SANDÖN. BLÅ JUNGFRUN.
Stockholm, Svenska Turistföreningen 1984. 64 sid. Rikt illustrerad med foton i färg och tecknade bilder. Stort format, 25x22 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Bra ex. (Känn ditt land, 15). ISBN: 9171560408.
- Koncis och välillustrerad översikt över de två öarna, tillika nationalparker. Om hur öarna är uppbyggda, flora och fauna, mänskliga aktiviteter och öarna i konst och litteratur. Avslutas med användbara ort- och sakregister.
Boknummer: 44014 Pris: 100 kr.

ENGH, Leif.
KARSTOMRÅDET VID LUMMELUNDS BRUK, Gotland med speciell hänsyn till Lummelundagrottan.
Stockholm, Sveriges Speleolog-förbund 1980. V,290 sid. Illustrerad med foton, teckningar, kartor och diagram. Häftad med omslagsbild. Bra ex. (Svenska grottor, 3). ISBN: 9186046020.
- Omslagstitel 'Lummelundagrottan och tillhörande karstområde'. - Research on the Lummelunda karst area and the Lummelunda cave in the province of Scania (Skåne) in the south of Sweden. Summary in English (6 pp).
Boknummer: 15175 Pris: 185 kr.

ERDMANN, A.
BETÄNKANDE RÖRANDE WALLÅKRA, BOSARPS OCH WRAMS KOLFÄLT I SKÅNE. Afgifvet efter en i december 1866 derstädes företagen besigtning.
Stockholm, Norstedts 1867. 39 sid. + 1 karta 'Karta utvisande den kolförande formationens ungefärliga utbredning i W:a delen af Skåne'. Illustrerad med några bilder i texten. Stort format, 28x22 cm. Inbunden i ett samtida marmorerat pappband. Ryggen förstärkt med dokumenttejp. Några fläckar i yttre marginalen. Med Carl Trolle Bondes exlibris.
Boknummer: 18045 Pris: 500 kr.

ERDMANN, Axel.
LÄROBOK I MINERALOGIEN.
Stockholm, Zacharias Hæggström förlag 1853. XVI,(1),480 sid. Illustrerad i texten med 260 träsnitt. Inbunden i ett samtida mörkbrunt skinnryggband med alrotsmarmorerat pärmpapper. Främre innerfals med spricka. Ryggdekoren i guld nästan helt bortnött. Bra inlaga.
- Första upplagan, en andra upplaga utkom 1860.
Boknummer: 35877 Pris: 300 kr.

ERDMANN, Axel.
LÄROBOK I MINERALOGIEN.
Andra omarbetade och tillökta upplagan Stockholm, Zacharias Hæggström förlag 1860. VIII,594 sid. Illustrerad med 260 träsnitt. Inbunden i ett samtida svart skinnryggband med ryggtitel i guld. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
Boknummer: 33305 Pris: 500 kr.

FERNEMO, Ivar - MOSSBERG, Åke.
PERSHYTTAN. Skog, järn och människor.
Nora, Fernemo I 2004. 83 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Stort format, 24x23 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Om den unikt bevarade miljön Pershyttan strax utanför Nora med gruvor, hytta och mycket av den ursprungliga miljön bevarad.
Boknummer: 29856 Pris: 140 kr.

FLINTBERG, Jacob Albrecht.
BRUKS-IDKARES, STÄDES OCH BORGERSKAPS ÖMSE FÖRMONER OCH SKYLDIGHETER, I STÖD AF FÖRFATTNINGAR. Första Delen.
Stockholm 1788. (22), 344 sid. Samtida marmorerat halvfranskt band med fem upphöjda bind och ryggtitel i guld. Diskret samtida namnteckning.
- Denna del behandlar främst 'Bergwerken', bergsbruk, Bergslagen, järn-, koppar-, silver- och giudgruvor m.m. En andra del utkom året efter dvs 1789.
Boknummer: 21202 Pris: 650 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica