Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Filosofi

Filosofi & Idéhistoria > Filosofi

107 titlar hittades, tid 0.27 sekunder.
Sida 1 (av 6) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Nästa Nästa

AKTUELLA LIVSÅSKÅDNINGAR. 1-2. Del 1: Existentialism, marxism. Del 2: Feminism, ekosofi, humanism, livsåskådningsperspektiv i psykologin och naturvetenskapen.
Huvudred: Carl-Reinhold Bråkenhielm m. fl. Fjärde upplagan. Nora, Nya Doxa 1994. 318 & 258 sid. Två häftade volymer. Liten namnetikett på omslag och försättsblad. ISBN: 9188248283 & 9188248208.
- Antologi med filosofiska texter komplett i två volymer.
Boknummer: 39012 Pris: 200 kr.

ANDERBERG, Thomas.
DEN MÄNSKLIGA NATUREN. En essä om miljö och moral.
2:a upplagan. Nora, Nya Doxa 1998. 309 sid. Mjukhäftad med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9157803064.
Boknummer: 39411 Pris: 100 kr.

ANDERBERG, Thomas.
GUDS MORAL. En essä om lidandets och ondskans problem.
Nora, Nya Doxa 1997. 143 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9188248577.
- Om teodicéproblemets många aspekter utifrån en religionfilosofisk synvinkel.
Boknummer: 39059 Pris: 100 kr.

BASTHOLM, Christian.
PHILOSOPHIE FÖR OLÄRDE, innehållande lärorika betraktelser öfver gud, menniskan och naturen.
Sjätte upplagan. Lund, Johan Lundblad 1804. (12),242 sid. Titelbladet med en vinjett i träsnitt. Inbunden i ett samtida, mörkbrunt halvfranskt band med marmorerat pärmpapper och två olikfärgade ryggtiteletiketter, varav den nedre med texten 'Praemium 1811'. Nötta pärmkanter. Med Arvid Hedvalls exlibris.
Boknummer: 37165 Pris: 350 kr.

BENJAMIN, Walter.
PARIS 1800-TALETS HUVUDSTAD. 1-3. Passagearbetet. + Band 4: Index till Passagearbetet.
2:a något rättade upplagan. Stockholm/Stehag, Symposion 1992. Sammanlagt (74),1048,(46) sid + 36 planschsidor & Indexvolym. (46) sid. Fyra uniforma, mjukhäftade volymer med omslagsbild i nära nyskick. (Moderna tyska tänkare).
- Komplett. Urval, översättning och förklarande kommentarer av Ulf Peter Hallberg. Andra upplagan med ett nytillkommet och användbart index med ett person- och ett verkregister som omfattar 4,000 namn och sökord samt ca 20,000 sidhänvisningar.
Boknummer: 38223 Pris: 650 kr.

BERGQUIST, N.O.
YMDOGAT - ATLANTIS. En utmaning till oss i vår tid!
Ängelholm 1971. 418 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. Bra skick.
- Den något kryptiska titeln YMDOGAT låter sig enligt författaren förklaras: YM står för YMer i den nordiska mytologin, DOG för det geografiska läget runt omkring DOGgers bank och AT för Platons sagoland ATlantis.
Boknummer: 4736 Pris: 175 kr.

BERNAL, J. D.
VETENSKAPENS HISTORIA. 1-2. Del 1: Vetenskap uppstår. Del 2: Den vetenskapliga och den industriella revolutionen.
Stockholm, Gidlunds 1981. 337 & 346 sid. Illustrerad med fotografier och äldre historiska bilder. Stort format, 24x17 cm. Inbundna i förlagets två pappband med omslagsbild. Namnteckning. ISBN: 9170213690 & 9170213704.
- Komplett i två delar. Förord av Per Sörbom.
Boknummer: 44384 Pris: 330 kr.

BISCHOFBERGER, Erwin.
KRISTEN ETIK I FICKFORMAT.
Stockholm, Veritas 2010. 86 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789189684690.
- Om kristen etik, etisk tanke och moralisk handling. Erwin Bischofberger (1936–2012), jesuitpater och professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska Institutet.
Boknummer: 34987 Pris: 85 kr.

BRAW, Christian.
FÖRNUFT OCH UPPENBARELSE. En berättelse om aristoteliskt tänkande i teologin.
Skellefteå, Artos 2007. 392 sid. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789175803494.
Boknummer: 24015 Pris: 150 kr.

BUSCAGLIA, Leo.
SAGAN OM LÖVET FREDRIK.
Ystad, Litteraturhuset 2007. [30] sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789197470971.
- Tankeväckande berättelse om frågan om livet och döden, för både barn och vuxna, om ett löv som heter Fredrik.
Boknummer: 38834 Pris: 100 kr.

CAMON, Ferdinando.
SAMTAL MED PRIMO LEVI.
Stockholm, Carlssons förlag 1998. 72 sid. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 917203811X.
Boknummer: 23593 Pris: 85 kr.

CAPRA, Fritjof.
FYSIKENS TAO. Ett utforskande av parallellerna mellan modern fysik och österländsk mystik.
Göteborg, Korpen 1981. 296 sid. Illustrerad med foton, diagram och tabeller. Häftad med omslagsbild. Namnteckning. Bra ex. ISBN: 9173740217.
- Behandlar universums enhet och påvisar likheter och paralleller mellan österländsk filosofi och religion och modern västerländsk naturvetenskap.
Boknummer: 20147 Pris: 85 kr.

CHOMSKY, Noam.
KUNSKAP OCH FRIHET. Bertrand Russell-föreläsningar.
Stockholm, PAN/Norstedts 1972. 99 sid. Pockebok. Bra skick. ISBN: 917212618.
- Bokens andra del utgör en sammanfattning av och introduktion till Chomskys tankevärld.
Boknummer: 32358 Pris: 85 kr.

CICERO, Marcus Tullius (106-43 f. Kr).
EN VÄNS TANKAR OM VÄNSKAPEN. Öfversättning af P. G. Lyth.
Stockholm, Nordiska Bokhandeln 1904. 80 sid. Illustrerad med vinjetter. Sammanbunden med: CICERO, Markus Tullius. CATO DEN ÄLDRE OM ÅLDERDOMEN. Stockholm, Beijers 1901. 32 sid. Stort format, 25x18 cm. Inbunden i ett gult halvklotband med ryggtiteletikett i skinn och marmorerat pärmpapper. Med Gunnar Fredriksons exlibris.
- Två verk i en volym.
Boknummer: 33352 Pris: 175 kr.

CICERO, Marcus Tullius (106-43 f. Kr).
M. T. Ciceros afhandlingar om MENNISKANS PLIGTER, samt om ÅLDERDOMEN OCH VÄNSKAPEN, jemte samme författares PARADOXER OCH SCIPIOS DRÖM.
Andra upplagan, öfversedd och förbättrad. Stockholm, tryckt hos Henrik And. Nordström 1830. XXIII,444 sid. Inbunden i ett samtida, välbevarat skinnryggband med blindpressad rygggdekor och alrotsmarmorerat pärmpapper. Frampärmens insida med prydligt handskriven innehållsförteckning. Enstaka sid. med svaga lagerfläckar. Namnteckning G E Bergmanson.
Boknummer: 23863 Pris: 500 kr.

COOPER, J.C.
SYMBOLER.
Stockholm, Forum 1983. 240 sid. Illustrerad med 200 fotografier och tecknade bilder. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9137079808.
- Alfabetiskt ordnad uppslagsbok om symboler från alla kontinenter och alla tider inom litteratur, bildkonst, filosofi, religion m.m.
Boknummer: 29891 Pris: 100 kr.

DE STORA FILOSOFERNA. 1-2. Del 1: Antiken och Medeltiden. Del 2: Nya tiden från Bacon till Nietzsche.
Red: Otfried Höffe. Första upplagan. Stockholm, Forum 1995. 312 & 498 sid. Illustrerade. Inbundna i förlagets två pappband med skyddsomslag. Förlagsstämpel på försättsblad.
Boknummer: 13105 Pris: 240 kr.

DE STORA FILOSOFERNA. Del 2: Nya tiden från Bacon till Nietzsche.
Red: Otfried Höffe. Ny upplaga. Stockholm, Forum 1995. 498 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild. ISBN: 9789137107264.
- Endast andra delen.
Boknummer: 41519 Pris: 150 kr.

DELIUS, Christoph - GATZEMEIER, Matthias m fl.
FILOSOFINS HISTORIA. Från antiken till idag.
Köln 2000. 120 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 30x21 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 3829047517.
- Välstrukturerad, rikt illustrerad historisk översikt över filosofins utveckling. Innehåller bl a 'Antiken' om grekernas och romarnas filosofi. 'Sextonhundratalet' om rationalism och empirism. 'Upplysningen' och 'Artonhundratalet' med kapitel om materialism, Hegel, positivism och pragmatism.
Boknummer: 14717 Pris: 90 kr.

DEN SVÅRLÖSTA KONFLIKTEN. Om den ofödda människan.
Red: Anna Dunér, Erwin Bischofberger & Sture Gustafson. Stockholm, Veritas 2009. 228 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789189684577.
- Samling av texter, där olika författare, teologer, läkare, psykologer, barnmorskor, behandlar ämnet ur olika aspekter.
Boknummer: 32904 Pris: 120 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica