Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

1800-tal

Bibliofilt & Illustrerat > 1800-tal

486 titlar hittades, tid 0.35 sekunder.
Sida 1 (av 25) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

1835 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR ELFSBORGS LÄN OCH DAHLS LAND, upprättad med deputerande af alla fyra riks-stånden.
Wenersborg, tryckt hos Johan Qwist 1835. (4) sid. Stort format, 31x19 cm. Omslaget överst med samtida uträkning i bläck. Nedre marginalen med några bläckfläckar. Spridda lagerfläckar. Vikt en gång.
- Utfärdad av P. Sandelhielm daterad Wenersborg den 4 november 1835.
Boknummer: 29953 Pris: 200 kr.

1843 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR ELFSBORGS OCH DALSLANDS HÖFDINGEDÖME, upprättad med deputerande af alla fyra riks-stånden.
Wenersborg, Strömbergs officin 1843. (4) sid. Stort format, 34x21 cm. Rent och fint ex. Vikt en gång.
- Utfärdad av P. Sandelhielm daterad Wenersborg den 1 november 1843.
Boknummer: 29954 Pris: 200 kr.

1854 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR BLEKINGE LÄN, upprättad af Riks-Ståndens deputerade, jemlikt Kongl. Maj:ts Nådiga kungörelse de 1 oktober 1810 och Nådiga förordning den 20 september 1815.
Carlskrona, U. & F. Hallén 1854. (4) sid. Stort format, 36x22 cm. Fint oskuret ex. med råkanter.
Boknummer: 35905 Pris: 330 kr.

AESCULAP. Tidskrift för pharmacie och närförvandta fack. 1865: 1-2, 1866: 3-15, 1867:1-3 & 6-12.
Utg: Aug. M:son Beckman. Stockholm 1865-67. 482,XLIV sid. & 472, XXIV sid. + 4 utvikbara planscher. Sparsamt illustrerad i texten med bilder i trästick. Inbunden i ett samtida skinnryggband med nött marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld. Genomgående ren inlaga utan fläckar bortsett från på några enstaka sidor. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
- Utkom 1865-1867. Fr.o.m 1865 med titeln: AESCULAP. Tidskrift för pharmacie och närbeslägtade fack. Häfte 5/6 1867 saknas. Bibliografisk referens: Waller nr 237.
Boknummer: 27225 Pris: 850 kr.

AGARDH, C. A. (1785-1859).
LÄROBOK I BOTANIK. 1-2. Del 1: Organografi. Del 2: Wext-Biologi.
Malmö, Gleerups 1829-1832. Del 1: (16),416 sid. + 4 graverade planscher med 55 bilder av växter. Del 2: (10),460,(2) sid. + 1 graverad plansch med 10 växtbilder. Två samtida halvfranska band med blindpressad ryggdekor i guld, stänkmarmorerade snitt och marmorerat pärmpapper. Andra delens rygg nedtill med maskhål. Sid. 149-50 i första delen med lagad reva och ett blad i företalet med lagning i yttermarginalen, båda dock utan textförlust. Två planscher med enstaka fläckar. Ovanligt rena inlagor.
- Komplett i två delar.
Boknummer: 32909 Pris: 950 kr.

AGARDH, Carl Adolph (1785-1859).
OM INSKRIFTER I LEFVANDE TRÄD.
Lund, tryckt uti Berlingska Boktryckeriet 1829. 18 sid. Två små illustrationer i texten. Häftat och oskuret ex. (Sällskapet Bokvännerna).
- Avhandling. Preses: Carl Adolph Agardh, respondent: P. Olof Liljevalch (1807-77).
Boknummer: 70 Pris: 500 kr.

AGRELL, Olof.
YTTERLIGARE BREF OM MAROCO SAMT TILL EN DEL OM SPANJEN OCH PORTUGAL.
Stockholm, tryckte hos C F Marquand 1807. (8), 463 sid. + (7) sid. register. Fint samtida ljusbrunt halvfranskt band med ljusröd ryggtiteletikett, ryggdekor i guld, marmorerat pärmpapper och rödstänkta snitt. Med Elof Förbergs exlibris.
Boknummer: 22301 Pris: 1650 kr.

AHLQVIST, Abraham.
ÖLANDS HISTORIA OCH BESKRIFNING. 2 delen. 1:a bandet.
Calmar, tryckt hos Carl Fredr. Berg på författarens förlag 1825. 1 utvikbar graverad planritning,298 sid. + 15 planscher i kopparstick, varav en utvikbar. Inbunden i ett samtida marmorerat pappband med ryggtiteletikett. Exlibris. Bra ex.
- Endast del II:1.
Boknummer: 45410 Pris: 1650 kr.

ALLVIN, J. (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER WISTA HÄRAD UTI JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos Strehlenert 1859. (6),204,(2) sid. + 1 graverad plansch med bilder av 3 runstenar + 2 utvikbara tabellblad + 1 stor utvikbar karta i färg över Wista härad med en infälld stadskarta över Grenna, (44x33 cm). Inbunden i ett samtida svart skinnryggband med ryggtitel i guld och marmorerat pärmpapper. Ren och fin inlaga.
- Titelbladet med en bild i litografi av Wisingsborgs ruin.
Boknummer: 30416 Pris: 1250 kr.

ALLVIN, Jonas (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER WISTA HÄRAD UTI JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos Strehlenert 1859. (6),204,(2) sid. + 1 plansch med tre bilder & 2 utvikbara tabellblad + 1 stor utvikbar gränskolorerad karta över Wista härad med en infälld stadskarta över Grenna (44x33 cm). Inbunden i ett senare ljusbrunt skinnryggband med ryggtitel i guld. Främre tryckta, solkiga och nötta, men sällan förekommande, häftesomslag medbundet längst bak i boken. Försättsbladet med Nordiska seminariets gallringsstplr. Exlibris: Bibliotheca Hesselmaniana. Titelblad och inlagan med enstaka lagerfläckar, främst i marginalen. Kartan överst med fuktrand och lagad pappersförlust vid inre fals.
- Dedikation på främre omslags baksida 'Till Herr Löjtnant Hellman tacksamt och vänskapligt af Författaren'. Titelbladet med en bild i litografi av Wisingsborgs ruin.
Boknummer: 4276 Pris: 900 kr.

ALLVIN, Jonas (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER WISTA HÄRAD UTI JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos Strehlenert 1859. (6),204,(2) sid. + 1 plansch med tre bilder + 2 utvikbara tabellblad + 1 stor utvikbar gränskolorerad karta över Wista härad med en infälld stadskarta över Grenna, (44x33 cm). Inbunden i ett samtida mörkbrunt skinnryggband med ryggtitel i guld. Tabellen med svag fuktrand, planschen med lagerfläckar. Kartan lätt bruntonad med reva vid inre fals.
- Titelbladet med en bild i litografi av Wisingsborgs ruin.
Boknummer: 30462 Pris: 850 kr.

ALLWIN, Jonas (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER MO SAMT N:a och S:a WEDBO HÄRADER I JÖNKÖPINGS LÄN. Supplement till Ny beskrifning öfver Småland.
Jönköping, J.U. Björk & Comp. 1857. (8),178 sid. + 3 tabeller. Inbunden i nyare mörkblått halvklotband med fint marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld.
- Titelbladet med en bild i trästick föreställande Gripenberg.
Boknummer: 30464 Pris: 850 kr.

ALMANACH FÖR ÅRET ... 1865. Till Stockholms horizont.
Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1865. (48) sid. Litet format, 11x9 cm. Inbunden i ett samtida mörkblått pappband med fint blindpressat mönster Frampärmen med namnet 'C.M. Molér' präglat i guld.
- Almanackan avslutas med uppsatsen 'Om åkerjordens bördighet' av J. Arrhenius.
Boknummer: 40613 Pris: 150 kr.

ALMQUIST, Sigfrid.
Naturhistorisk och etnografisk atlas.
Stockholm 1881. (8) sid. + 16 dubbelsidiga planscher. Stort format, 34x25 cm. Förlagets klotband med blindpressad pärmdekor och omslagstext i guld. Namnteckning på försättsbladet.
- Svensk upplaga av Schneiders Typen-Atlas.
Boknummer: 7727 Pris: 350 kr.

ALMQVIST, C. J. L. (1793-1866).
MENNISKOSLÄGTETS SAGA, eller ALLMÄNNA WERLDSHISTORIEN FÖRENAD MED GEOGRAFI. Första delen. Det stora Asien, eller det inre och egentliga Österlandet, i äldre och nyare tider.
Originalupplaga. Stockholm, S.I. Laserons förlag & Hörbergska boktryckeriet, 1839-(41). (4),610,(2) sid. Inbunden i ett bra, samtida halvfranskt band med ryggtitel i guld. Det ibland förekommande bladet 'Till allmänheten' saknas här. Två namnteckningar: 'Peterson Linné. 18/10 60' på fria försättsbladet och 'C. J. Svensson. Lund d. 9 april 1862' på titelbladet. Bit av pärmpappret bortskavt nedtill på främre pärmen. Ställvis lagerfläckig och med fläckar i yttermarginalen.
Boknummer: 38747 Pris: 750 kr.

(Almqvist) -
AMALIA HILLNER. 1-2. Roman af författaren till Törnrosens bok.
Originalupplaga. Stockholm, L. J. Hjerta 1840. (4),253,(1) sid. & 250 sid. Två delar sammanbundna i ett samtida nött skinnryggband med oxiderad ryggdekor i guld och nött marmorerat pärmpapper. Andra delen med en fuktrand i yttermarginalen på sid. 198-250. Inlagan ställvis med lättare lagerfläckar. Bakre pärmens övre hörn med brytmärke.
Boknummer: 21216 Pris: 750 kr.

ANDERSEN, H. C. (1805-1875).
IMPROVISATÖREN. 1-2. Roman. Öfversättning. I tvenne delar.
Stockholm, L. J. Hjerta 1838-39. 226 & 258 sid. Inbunden i ett samtida välbevarat halvfranskt band med blindpressad ryggdekor. Namnteckning. Första delens sista fyra sid. med fläckar. Andra delens titelblad solkigt och sista bladet med stor fläck och gammal lagning.
- Första upplagan på svenska av H. C. Andersens genombrottsroman.
Boknummer: 13016 Pris: 600 kr.

ANDERSSON, J. O.
VÄFNADSKONSTENS GRUNDER.
Stockholm, F. & G. Beijers förlag 1880. (6),127 sid. + 25 litografiska planscher. Varje plansch med ett stort antal instruktiva bilder. Inbunden i förlagets välbevarade klotryggband. Textsidorna med lagerfläckar, rena planscher. Omslaget med några fläckar. (Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen, 5).
- Lärobok i vävning utgiven av Svenska Slöjdföreningen.
Boknummer: 21370 Pris: 750 kr.

ANDERSSON, Johan.
TAL VID DEN FEST SOM WEXJÖ LÄROVERK FIRADE MED ANLEDNING AF H.K.H KRONPRINSENS HÖGA FÖRMÄLNING MED H.K.H PRINSESSAN AF NEDERLÄNDERNA HÅLLET PÅ WEXJÖ GYMNASIUM DEN 4 SEPT. 1850.
Wexjö, C. G. Södergrens bokandel, tryckt hos Joh. P. Lönnegren 1850. 27 sid. Häftad med ryggremsa av gult papper.
- Den svenske kronprinsen, sedemera Karl XV besökte Nederländerna i augusti 1849 och träffade där den snart tjugutvååriga prinsessan Vilhelmina Frederika Alexandra Anna Lovisa av Nederländerna. Förlovning skedde i februari 1850 och Lovisa gifte sig i Storkyrkan med Karl XV den 19 juni 1850.
Boknummer: 20593 Pris: 850 kr.

ANDERSSON, Roloff (1744-1828).
ARITHMETICA TIRONICA, eller Kort och grundlig anwisning at practice lära all nödwändig hus- och handels-räkning efter den nu för tiden mäst brukliga och fördelaktigaste läro-methode. Til allmänhetens och i synnerhet scholarnes tjenst och nytta, efter sednaste Kongl. maj:ts mynt-ordning samlad.
Fjerde förbättrade upplagan. Örebro, Nils Magnus Lindh 1812. (8),326 sid. Inbunden i ett välbevarat, samtida halvfranskt band med orangefärgad ryggtiteletikett. Tresidigt marmorerade snitt. Namnteckning Theodor Hertzman daterad 1836.
- Frampärmens insida med G. O. Adelborgs prydliga kollationeringsanteckningar.
Boknummer: 30221 Pris: 440 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-19 Antikvariat Classica