Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Arkitektur, Sverige

Arkitektur & Byggnadsvård > Arkitektur, Sverige

328 titlar hittades, tid 0.33 sekunder.
Sida 1 (av 17) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

'DEN VILL VARA NY OCH STARK'. ENGELBREKTSKYRKAN 100 ÅR.
Red: Annika Tengstrand. Stockholm, Statens centrum för arkitektur och design 2013. 170 sid. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar. Tvärformat, 22x25 cm. Inbunden i förlagets tegelröda klotband med monterat fotografi på frampärmen. Nyskick. ISBN: 9789187447013.
- Om Engelbrektskyrkan i Stockholm uppförd 1909–14, ritad av Lars Israel Wahlman (1870–1952). Texter av Eva Eriksson, Emilie Karlsmo, Catharina Nolin, Martin Rörby och Per Wahlström.
Boknummer: 37597 Pris: 220 kr.

1960 ÅRS KOMMITTÉ FÖR GAMLA STAN. Saneringen inom staden mellan broarna.
Stockholm 1965. 211 sid. + utvikbara plankartor. Illustrerad med fotografier och ritningar. Häftad. Tillskrift. (Stadskollegiets utlåtanden och memorial. Bihang. 1964: 97).
Boknummer: 5268 Pris: 285 kr.

AAGÅRD, Elisabet.
ETERNITHUS. [Fula, baktalade och bortglömda].
Stockkholm, Balkong Förlag 2017. 139 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789187553240.
- 'En fin bok om fula hus'. Om en bortvald del av den svenska arkitekturhistorien.
Boknummer: 44755 Pris: 220 kr.

AD PATRIAM ILLUSTRANDAM. Hyllningsskrift till Sigurd Curman 30 april 1946.
Red: Adolf Schück, Bengt Thordeman & Dagmar Selling. Uppsala, Almqvist & Wiksell 1946. (22), 515 sid. Illustrerad med fotografier och kartor. Stort format, 27x18 cm. Häftat ouppskuret ex. Exlibris Olle Nystedt.
- Hyllningsskrift till förre riksantikvarien Sigurd Curman. Innehåller bl a 'Restaureringsarkitekten och byggnadsrådet' av Erik Fant, 'Kungliga Myntkabinettet' av Nils Ludvig Rasmusson och 'Fasta formlämningar' av Erik Floderus & K.A. Gustawsson. Med ett avslutande utförligt personregister.
Boknummer: 14953 Pris: 250 kr.

ALENIUS, Stefan.
ARKITEKTER MED OMNEJD.
Stockholm, Arkitektur förlag 1986. 192 sid. Rikt illustrerad med teckningar av författaren. Häftad med omslagsbild. ISBN: 9186050141.
- Utgiven i samband med SAR:s 50-årsjubileum 1986.
Boknummer: 36379 Pris: 100 kr.

ALLT LJUS PÅ MALMÖ. Ett hundraårsminne.
Redaktion: Ingmar Billberg, Lars Jörwall & Bengt Liljenberg. Malmö 1996. 273 sid. + 1 stor utvikbar plansch i färg 'Panorama över Industriutställningen i Malmö', (70x44 cm) löst bifogad i ficka på bakpärmens insida. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. (Elbogen Malmö Fornminnesförening, Gryps 5). ISBN: 9185156418.
- Behandlar 1896 års Nordiska Industri- och Slöjdutställningen i Malmö. Innehåller bl a 'Den sanna historien om Hultmans mugg' av Hans Janstad, 'Kinematographen och andra förlustelser' av Bengt Liljenberg, 'Tingens forum 1896. Tre texter om tre utställningar i Malmö' av Anders Rosdahl.
Boknummer: 11696 Pris: 285 kr.

ALMQVIST, Torbjörn - JOHANSSON, Hjördis - SIMONSSON, Lena.
VAD FOLKET BYGGDE. Ett utkast till folkrörelsernas byggnadshistoria.
Stockholm, Sveriges arkitekturmuseum/Nordiska museet 1976. 107 sid. Rikt illustrerad med dokumenterande fotografier och ritningar. Häftad med omslagsbild. Omslaget överst med smärre fläck. ISBN: 9171080996.
- Inventering av frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsernas byggnader.
Boknummer: 5406 Pris: 120 kr.

AMA 98. AF. Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.
5:e tryckningen. Stockholm, Svensk Byggtjänst 2006. 179 sid. Inbunden i förlagets grönblå klotband. Nyskick. ISBN: 9173328200.
- AF AMA 98 är Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Liksom tidigare AMA-generationer är AF AMA 98 utformad som ett referensverk och innehåller en utförlig råd och anvisningsdel, RA 98 AF. AF AMA 98 är samordnad med AB 92 och ABT 94.
Boknummer: 28758 Pris: 385 kr.

AMA 98. AF. Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.
4:e tryckningen. Stockholm, Svensk Byggtjänst 2006. 179 sid. Inbunden i förlagets grönblå klotband. Nyskick. ISBN: 9173328200
- AF AMA 98 innehåller Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Liksom tidigare AMA-böcker är AF AMA 98 utformad som ett referensverk och innehåller en utförlig råd och anvisningsdel, RA 98 AF. AF AMA 98 är samordnad med AB 92 och ABT 94.
Boknummer: 28760 Pris: 385 kr.

AMBROSIANI, Sune.
STOREGÅRDEN I RACKEBY. Uppmätningsarbetet och renritningarna på Nordiska Museets bekostnad utförda af Anders Roland.
Uppsala 1913. 12 sid. text + 20 planscher med 82 foton, tecknade bilder och planritningar. Stort format, 31x24 cm. Häftat ouppskuret ex. Svag rygg. (Västergötland, B:1).
Boknummer: 19889 Pris: 385 kr.

ANDERSON, Iwar.
GÖKSHOLM. Från medeltida borg till nutida bostad.
Stockholm 1965. 152 sid. Illustrerad med fotografier och 43 planscher med planritningar. Fint häftat, oskuret och ouppskuret ex. med illustrerat skyddsomslag. (KVHAA. Antikvariska serien, 15).
- Närkeslottets byggnadshistoria, redogörelse för den grundliga restaureringen (1950) och omdisponering till bostad. - Göksholm. Von mittelalterlicher Burg zu neuzeitlichem Wohnbau'. Summary in German (4 pp).
Boknummer: 10821 Pris: 120 kr.

ANDERSSON, Henrik - BEDOIRE, Fredric.
SVENSK ARKITEKTUR. Ritningar 1640-1970 / SWEDISH ARCHITECTURE. Drawings 1640-1970.
Stockholm, Byggförlaget & Arkitekturmuseet 1986. 257 sid. + 1 karta. Illustrerad med 350 fotografier och 150 skisser och originalritningar, varav flera i färg. Stort tvärformat, 27x29 cm. Inbunden i förlagets linneband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. ISBN: 9185194670.
- Svensk arkitekturhistoria. Presenterar 100 utvalda byggnadsverk och arkitekter som representerar svensk byggnadskonst från 1600-tal fram till nutid medritningar av Erik Gunnar Asplund, Ragnar Östberg, Sigurd Lewerenz, Ivar Tengbom, Sven Markelius, Uno Åhrén, Peter Celsing m fl. - Bilingual text in English and Swedish. Comprehensive historical compilation devoted to Sweden's architecture. Illustrated with 350 photos and 150 colour reproductions of architectural drawings. As new.
Boknummer: 29117 Pris: 330 kr.

ANDERSSON, Ingald.
ENTRÉER. Inspiration, idéer & beskrivningar.
Västerås, ICA bokförlag 2005. 64 sid. Illustrerad med fotografier och 65 instruktiva tecknade bilder. Stort format, 27x19 cm. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789153425144.
- Om hur man utformar en entré, såväl tak över entrén som trappor, trädgårdsgångar och insynsskydd som man kan bygga själv med hjälp av tydliga arbetsbeskrivningar.
Boknummer: 25394 Pris: 125 kr.

ANDERSSON, Roland - HAMRIN, Örjan - OLSSON, Sven Daniels.
BYGGA OCH BO I DALARNA.
Red: Gunnar Ternhag. Hedemora 1991. 118 sid. Illustrerad med fotografier och kartor. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9178441412.
- Översikt av den lokala byggnadskulturens mångfald från faluröda trähus till Bergslagens hus av slaggsten.
Boknummer: 1626 Pris: 140 kr.

ANDRÉN, Gun.
LUSTHUSLIV. Berättelsen om en trädgård och ett lusthusbygge.
Uppsala, Gränberga produktion 2015. 99 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 26x19 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163754654.
- Beskriver hur åldrande fönster och gammalt virke återanvänds och förvandlas till ett lusthus. Avslutas med enkla konstruktionsskisser och bygganvisningar.
Boknummer: 40531 Pris: 185 kr.

(Anebyhus) -
ATT LYSSNA TILL ÅRSRINGARNAS TYSTA SPRÅK.
Aneby 2004. 127 sid. Rikt illustrerad med foton och planritningar. Tvärformat, 22x23 cm. Inbunden i företagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Huskatalog för 2004 över Anebyhus monteringsfärdiga villor.
Boknummer: 35060 Pris: 140 kr.

(Anebyhus) -
VACKRA VILLOR, HARMONISKA HEM.
Aneby 2005. 131 sid. Rikt illustrerad med fasadbilder i färg och planritningar. Tvärformat, 21x22 cm. Förlagets pappband med omslagsbild.
- Inbunden huskatalog med 14 enplanshus, 7 en-och-enhalvplanshus, 5 tvåplanshus, 6 sluttningshus samt garage och förråd.
Boknummer: 21259 Pris: 150 kr.

ARKITEKTER SER PÅ VÄXJÖ. [Växjöarkitekter ser på arkitektur i Växjö].
Växjö 1992. 48 sid. + 3 stadskartor. Rikt illustrerad med fotografier och planritningar. Klammerhäftad.
- Presenterar ett urval av 55 intressanta hus och byggnader i Växjö med omnejd.
Boknummer: 33762 Pris: 85 kr.

ARKITEKTUR I TRÄ. Träpriset 1996.
Red: Karin Ahlgren, Per Bergkvist, Björn Ericsson m. fl. Stockholm, Träinformation 1996. 171 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg och ritningar. Stort format, 24x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Bra skick. ISBN: 9185576328.
- Presenterar de nio kandidater som nominerats för god träarkitektur och träbyggnadsteknisk utveckling: Carl Nyrén, Bengt Lindroos, Niels Torp m fl. Träpriset är ett arkitekturpris som delas ut vart fjärde år.
Boknummer: 21102 Pris: 250 kr.

ARKITEKTUR I TRÄ. Träpriset 2016 / Architecture in Wood. The Timber Prizew 2016.
Stockholm, Svenskt Trä 2016. 167 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg samt plan- och deltaljritningar. Tvärformat, 23x29 cm. Inbunden i förlagets svarta klotband med effektfull pärmdekor i guld. Nyskick. ISBN: 9789198192230.
- Träpriset är en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar och delas ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. - Bilingual text in Swedish And English. As new.
Boknummer: 45990 Pris: 285 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-19 Antikvariat Classica