Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Mynt & medaljer

Antikviteter & Konsthantverk > Mynt & medaljer

77 titlar hittades, tid 0.07 sekunder.
Sida 1 (av 4) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

AD PATRIAM ILLUSTRANDAM. Hyllningsskrift till Sigurd Curman 30 april 1946.
Red: Adolf Schück, Bengt Thordeman & Dagmar Selling. Uppsala, Almqvist & Wiksell 1946. (22), 515 sid. Illustrerad med fotografier och kartor. Stort format, 27x18 cm. Häftat ouppskuret ex. Exlibris Olle Nystedt.
- Hyllningsskrift till förre riksantikvarien Sigurd Curman. Innehåller bl a 'Restaureringsarkitekten och byggnadsrådet' av Erik Fant, 'Kungliga Myntkabinettet' av Nils Ludvig Rasmusson och 'Fasta formlämningar' av Erik Floderus & K.A. Gustawsson. Med ett avslutande utförligt personregister.
Boknummer: 14953 Pris: 250 kr.

AREEN, Ernst A.
DE NORDISKA LÄNDERNAS OFFICIELLA BELÖNINGSMEDALJER. Heders- och minnestecken från 1500-talet till våra dagar.
Stockholm, J. Beckmans bokförlag 1938. 289 sid. Illustrerad med 135 planscher med 203 medaljavbildningar och färgbilder av 33 medaljband. Stort format, 25x18 cm. Bra, häftat ex. med omslagsbild.
Boknummer: 27603 Pris: 450 kr.

BERCH, Carl Reinhold (1706-77).
NAMNKUNNIGA SVENSKA HERRARS OCH FRUERS SKÅDE-PENNINGAR afritade och i koppar stuckne. 1-3 flocken. Med bifogade lefvernes-beskrifningar utgifne.
Stockholm, Johan Georg Lange 1777 & 1781. Vol. I: (4),320 sid. + 10 planscher i kopparstick med ett 70-tal mynt- & medaljavbildningar. Vol. II. 218 sid. + 10 planscher med ett 50-tal mynt- & medaljavbildningar. Stort format, 24,5x19,5 cm. Tre delar inbundna i två samtida halvfranska band med fem upphöjda bind. Första delens främre ytterfals med maskhål upptill. Inlagorna med enstaka lagerfläckar. Med O. H. Nordenskjölds namnteckning.
- Komplett med den tredje flocken som redigerades av G. J. Adlerbeth (1781). Bibliografisk referens: Hesse: 'Svensk numismatisk bibliografi' nr 535-37.
Boknummer: 46353 Pris: 4400 kr.

Ny
BERGENSTIERNA, Axel (1739-82).
ANWISNING TIL GULDS OCH SILFWERS PROBERANDE, skedande, raffinerande samt fördelaktiga återbringning utur lösningsmedel och kratser: tillika med beskicknings räkningen och tilhörande tabeller, guld- och silfwer-arbetare til tienst.
Stockholm, tryckt hos Henr. Fougt 1772. 63 sid + Rättelser. (1) sid. Format, 23,5x18 cm. Nyinbunden i ett blått pappband med oskuren inlaga och främre gråpappersomslag medbundet. Etikettsignerat band: Bokbindare B.L. Hermansson, Göteborg. Inlagan ställvis med svagt ljusa fuktränder. Titelbladet överst med Wilhelm Rappes namnteckning.
Boknummer: 49929 Pris: 900 kr.

BERGGREN, Erik G. - KINNMARK, Håkan.
GUSTAF V:s MYNT MED SPECIELL HÄNSYN TILL DESS VARIANTER.
Göteborg, Moneta AB 1962. 100 sid. Rikt illustrerad med myntavbildningar. Stort format, 24x17 cm. Häftad i rött omslag.
- Inventering av Gustav V:s myntsamling.
Boknummer: 3672 Pris: 90 kr.

BERGGREN, Erik G. - KINNMARK, Håkan.
GUSTAF V:s MYNT MED SPECIELL HÄNSYN TILL DESS VARIANTER.
Göteborg, Moneta AB 1962. 100 sid. Rikt illustrerad. Inbunden i förlagets dekorerade klotband.
- Inventering av Gustav V:s myntsamling.
Boknummer: 3675 Pris: 140 kr.

BERGHMAN, Arvid.
NORDISKA ORDNAR OCH DEKORATIONER.
Malmö, Malmö Ljustrycksantalt 1949. 250 sid. Rikt fotoillustrerad med bilder av ett stort antal ordnar. Inbunden i förlagets mönstrade pappband. Blekt rygg. Namnteckning överst på fria försättsbladet. (Riksheraldikerämbetets skriftserie, 2).
Boknummer: 32464 Pris: 300 kr.

BESKRIFNING ÖFVER J.F.H. OLDENBURGS SAMLING af svenska, svenska besittningarnes och landtgrefven Fredriks (Konung Fredrik I) hessiska mynt.
Örebro, Björkquist utan tryckår (1960-tal). IV,406,(1) sid. Inbunden i förlagets välbevarade bruna konstläderband, utan skyddsomslag.
- Nytryck i faksimil efter originalupplagan från 1883.
Boknummer: 48021 Pris: 220 kr.

BREKKE, B.F.
THE COPPER COINAGE OF IMPERIAL RUSSIA 1700-1917.
Malmö, Förlagshuset Norden & Galleries de Monnaies of Geneva 1977. 296 sid. + 'Prislista'. (8) sid. löst bifogad i ficka på bakpärmens insida. Rikt fotoillustrerad med myntbilder. Stort format, 31x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Bra ex. ISBN: 9185556009.
- Med en löst bifogad prislista: 'Price List The Copper Coinage of Imperial Russia, 1700-1917', (8 pp). - Reference work on Russian copper coinage with text in English throughout. Loosely inserted pricelist: 'Price List for The Copper Coinage of Imperial Russia, 1700-1917', (8 pp).
Boknummer: 10461 Pris: 485 kr.

CONRADSON, Birgitta.
PAPPERSMÄSTARNA. Om holländarna på 1700-talets Tumba bruk.
Stockholm, Nordiska museet 1994. 180 sid. Rikt illustrerad med fotografier och äldre historiska bilder. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick.
- 'The Papermakers. Dutch Craftsmen at the Tumba Mill in Sweden, 1759-1790'. Summaries in English, (8 pp) and Dutch.
Boknummer: 29558 Pris: 175 kr.

DEL MAR, Alexander.
ROMAN AND MOSLEM MONEYS.
Washington, Square Dollar Series 1955. 103 pp. Softbound in publisher's original gray printed wrappers.
- The inner wrapper prints Ezra Pound's 'Our Common Heritage' under the pseudonym John Vignon.
Boknummer: 15831 Pris: 285 kr.

DEN LJUSA MEDELTIDEN. Studier tillägnade Aron Andersson.
Stockholm, Statens Historiska Museum 1984. 359 sid. Illustrerad med fotografier i texten och 14 planscher med färgbilder. Stort format, 24x16 cm. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med omslagsbild. (The Museum of National Antiquities. Studies 4). ISBN: 9171926011.
- Innehåller bl a 'Medeltida Birgittabilder på Öland' av Ragnhild Boström, 'En gotländsk gravsten från 1100-talet' av Evald Gustafsson, 'Sveriges äldsta myntporträtt' av Lars O Lagerqvist och 'Om penningar med krönt huvud' av Brita Malmer. - Summaries in English to each of the 25 studies.
Boknummer: 29127 Pris: 150 kr.

DEN SANNA HISTORIEN OM VANDALERNA.
Red: Pontus Hultén & Marie-Louise von Plessen. Värnamo, Museum Vandalorum 2001. 201 sid. Rikt illustrerad med bilder av äldre kartor, varav två utvikbara. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Mycket fint skick. (Museum Vandalorum publikation, 1).
- Innehåller bl a 'Femtonhundra års kartografi' av Ulla Ehrensvärd och 'Vandalerna myntväsen' av Michel Dhénin m.m.
Boknummer: 39099 Pris: 150 kr.

DIE GOLDSIEGELSAMMLUNG AUS DEM GEHEIMARCHIV DES VATIKANS.
Text: Aldo Martini. München, Bayerische Landesbank [1989]. (70) pp. Illustrated with photos in color. Size, 29x24 cm. Softbound in publisher's fold-out wrappers with blind-tooled decoration on front cover.
- Photos and description of 36 golden seals. Text in German.
Boknummer: 34407 Pris: 200 kr.

FLEETWOOD, H.
SVENSKA MEDELTIDA KUNGASIGILL. 1.
Stockholm 1936. 74 sid. + 40 planscher. Stort format, 27x20 cm. Fint häftat, oskuret och ouppskuret ex.
- Illustrerad med 92 sigillavbildningar.
Boknummer: 35126 Pris: 150 kr.

FÖRTECKNING ÖVER VÄXJÖ HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKS MYNT- OCH MEDALJSAMLING jämte Smålands Museums i Växjö därmed förenade likartade samlingar. 1-4.
Växjö 1928, 1931, 1932 & 1935. 102, 81, 120 & 116 sid. + (2) sid. supplement med en förteckning över samlingens donatorer. Stort format, 24x18 cm. Privatbundet mökgrönt klotband med ryggtitel i guld.
- Komplett med fyra delarsammanbundna i en volym. Fullständig, beskrivande katalog över samlingens ca 8000 mynt upprättad av G. Hilding Rundquist.
Boknummer: 22773 Pris: 650 kr.

GRAY, John C.F.
TRANQUEBAR. A Guide to the Coins of Danish India circa 1620 to 1845.
Lawrence, Quarterman Publications 1974. 83 sid. Illustrerad med tecknade myntavbildningar och fotografier. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag.
- Reference work with a historical introduction, plates and current valuations in four grades.
Boknummer: 28436 Pris: 350 kr.

(Gustav III) - SCHRÖDERHEIM, Elis (1747-95).
PERSONALIER UPLÄSTE VID HÖGSTSALIG KONUNG GUSTAF III:S BEGRAFNING 14 MAJI 1792.
Stockholm, Kongl. tryckeriet 1792. (24) sid. Tagen ur band med titelvinjett i träsnitt, påskrift i bläck överst på titelsidan.
Boknummer: 47583 Pris: 250 kr.

(Gustav III) - SCHRÖDERHEIM, Elis (1747-95).
PROTOKOLL, hållit på Stockholms slott den 30 martii 1792, NÄR DET KONGL. LIKET ÖPNADES.
Stockholm, Kongl. tryckeriet 1792. (8) sid. Tagen ur band med titelvinjett i träsnitt, påskrift i bläck överst på titelsidan.
Boknummer: 30175 Pris: 200 kr.

Ny
GUSTAVSSON, Bo.
GÖTEBORGS POLLETTER. Polletter för krogar, nöjen och sjöfart från början fram till i dag.
Red: Monica Golabiewski Lannby. Göteborgs Numismatiska förening 2018. 400 sid. Rikt fotoillustrerad med pollettbilder i färg. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild. Nyskick. ISBN:9789163966842.
- Tryckt i endast 300 exemplar. Beskriver i bild och text ca 2000 polletter från Göteborg från äldsta tider på 1700-talet fram till nu. -Summary in English, (4 pp).
Boknummer: 49928 Pris: 350 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica