Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

1800-tal

Äldre böcker & Handskrifter > 1800-tal

509 titlar hittades, tid 0.10 sekunder.
Sida 1 (av 26) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

1835 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR ELFSBORGS LÄN OCH DAHLS LAND, upprättad med deputerande af alla fyra riks-stånden.
Wenersborg, tryckt hos Johan Qwist 1835. (4) sid. Stort format, 31x19 cm. Omslaget överst med samtida uträkning i bläck. Nedre marginalen med några bläckfläckar. Spridda lagerfläckar. Vikt en gång.
- Utfärdad av P. Sandelhielm daterad Wenersborg den 4 november 1835.
Boknummer: 29953 Pris: 200 kr.

1843 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR ELFSBORGS OCH DALSLANDS HÖFDINGEDÖME, upprättad med deputerande af alla fyra riks-stånden.
Wenersborg, Strömbergs officin 1843. (4) sid. Stort format, 34x21 cm. Rent och fint ex. Vikt en gång.
- Utfärdad av P. Sandelhielm daterad Wenersborg den 1 november 1843.
Boknummer: 29954 Pris: 200 kr.

1854 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR BLEKINGE LÄN, upprättad af Riks-Ståndens deputerade, jemlikt Kongl. Maj:ts Nådiga kungörelse de 1 oktober 1810 och Nådiga förordning den 20 september 1815.
Carlskrona, U. & F. Hallén 1854. (4) sid. Stort format, 36x22 cm. Fint oskuret ex. med råkanter.
Boknummer: 35905 Pris: 330 kr.

AESCULAP. Tidskrift för pharmacie och närförvandta fack. 1865: 1-2, 1866: 3-15, 1867:1-3 & 6-12.
Utg: Aug. M:son Beckman. Stockholm 1865-67. 482,XLIV sid. & 472, XXIV sid. + 4 utvikbara planscher. Sparsamt illustrerad i texten med bilder i trästick. Inbunden i ett samtida skinnryggband med nött marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld. Genomgående ren inlaga utan fläckar bortsett från på några enstaka sidor. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
- Utkom 1865-1867. Fr.o.m 1865 med titeln: AESCULAP. Tidskrift för pharmacie och närbeslägtade fack. Häfte 5/6 1867 saknas. Bibliografisk referens: Waller nr 237.
Boknummer: 27225 Pris: 850 kr.

AGARDH, Carl Adolph (1785-1859).
OM INSKRIFTER I LEFVANDE TRÄD.
Lund, tryckt uti Berlingska Boktryckeriet 1829. 18 sid. Två små illustrationer i texten. Häftat och oskuret ex. (Sällskapet Bokvännerna).
- Avhandling. Preses: Carl Adolph Agardh, respondent: P. Olof Liljevalch (1807-77).
Boknummer: 70 Pris: 500 kr.

AGRELL, Olof.
YTTERLIGARE BREF OM MAROCO SAMT TILL EN DEL OM SPANJEN OCH PORTUGAL.
Stockholm, tryckte hos C F Marquand 1807. (8), 463 sid. + (7) sid. register. Inbunden i ett fint samtida ljusbrunt halvfranskt band med ljusröd ryggtiteletikett, ryggdekor i guld, marmorerat pärmpapper och rödstänkta snitt. Med Elof Fröbergs exlibris.
Boknummer: 22301 Pris: 1150 kr.

AHLQVIST, Abraham.
ÖLANDS HISTORIA OCH BESKRIFNING. 2 delen. 1:a bandet.
Calmar, tryckt hos Carl Fredr. Berg på författarens förlag 1825. 1 utvikbar graverad planritning,298 sid. + 15 planscher i kopparstick, varav en utvikbar. Inbunden i ett samtida marmorerat pappband med ryggtiteletikett. Exlibris. Bra ex.
- Endast del II:1.
Boknummer: 45410 Pris: 1650 kr.

ALDÉN, G.
WÅRA ALLMOGEFLICKOR. Efter ett föredrag wid Södra Wi folkhögskola för qvinnor.
Stockholm 1881. 23 sid. Pappersomslag med handskriven omslagstitel. Omslag och titelbladet med en fläck. Främre omslag med dedikation 'Vännen A. Rydbeck af förf.' (Aftryck ur Läsning för folket).
Boknummer: 47844 Pris: 140 kr.

ALLVIN, J. (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER WISTA HÄRAD UTI JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos Strehlenert 1859. (6),204,(2) sid. + 1 graverad plansch med bilder av 3 runstenar + 2 utvikbara tabellblad + 1 stor utvikbar karta i färg över Wista härad med en infälld stadskarta över Grenna, (44x33 cm). Inbunden i ett samtida svart skinnryggband med ryggtitel i guld och marmorerat pärmpapper. Ren och fin inlaga.
- Titelbladet med en bild i litografi av Wisingsborgs ruin.
Boknummer: 30416 Pris: 1250 kr.

ALLVIN, Jonas (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER WISTA HÄRAD UTI JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos Strehlenert 1859. (6),204,(2) sid. + 1 plansch med tre bilder & 2 utvikbara tabellblad + 1 stor utvikbar gränskolorerad karta över Wista härad med en infälld stadskarta över Grenna (44x33 cm). Inbunden i ett senare ljusbrunt skinnryggband med ryggtitel i guld. Främre tryckta, solkiga och nötta, men sällan förekommande, häftesomslag medbundet längst bak i boken. Försättsbladet med Nordiska seminariets gallringsstplr. Exlibris: Bibliotheca Hesselmaniana. Titelblad och inlagan med enstaka lagerfläckar, främst i marginalen. Kartan överst med fuktrand och lagad pappersförlust vid inre fals.
- Dedikation på främre omslags baksida 'Till Herr Löjtnant Hellman tacksamt och vänskapligt af Författaren'. Titelbladet med en bild i litografi av Wisingsborgs ruin.
Boknummer: 4276 Pris: 900 kr.

ALLVIN, Jonas (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER WISTA HÄRAD UTI JÖNKÖPINGS LÄN.
Jönköping, tryckt hos Strehlenert 1859. (6),204,(2) sid. + 1 plansch med tre bilder + 2 utvikbara tabellblad + 1 stor utvikbar gränskolorerad karta över Wista härad med en infälld stadskarta över Grenna, (44x33 cm). Inbunden i ett samtida mörkbrunt skinnryggband med ryggtitel i guld. Tabellen med svag fuktrand, planschen med lagerfläckar. Kartan lätt bruntonad med reva vid inre fals.
- Titelbladet med en bild i litografi av Wisingsborgs ruin.
Boknummer: 30462 Pris: 850 kr.

ALLWIN, Jonas (1777-1866).
BESKRIFNING ÖFVER MO SAMT N:a och S:a WEDBO HÄRADER I JÖNKÖPINGS LÄN. Supplement till Ny beskrifning öfver Småland.
Jönköping, J.U. Björk & Comp. 1857. (8),178 sid. + 3 tabeller. Inbunden i nyare mörkblått halvklotband med fint marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld.
- Titelbladet med en bild i trästick föreställande Gripenberg.
Boknummer: 30464 Pris: 850 kr.

ALMANACH FÖR ÅRET ... 1865. Till Stockholms horizont.
Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1865. (48) sid. Litet format, 11x9 cm. Inbunden i ett samtida mörkblått pappband med fint blindpressat mönster Frampärmen med namnet 'C.M. Molér' präglat i guld.
- Almanackan avslutas med uppsatsen 'Om åkerjordens bördighet' av J. Arrhenius.
Boknummer: 40613 Pris: 150 kr.

ALMQUIST, Sigfrid.
Naturhistorisk och etnografisk atlas.
Stockholm 1881. (8) sid. + 16 dubbelsidiga planscher. Stort format, 34x25 cm. Förlagets klotband med blindpressad pärmdekor och omslagstext i guld. Namnteckning på försättsbladet.
- Svensk upplaga av Schneiders Typen-Atlas.
Boknummer: 7727 Pris: 350 kr.

ALMQVIST, C. J. L. (1793-1866).
MENNISKOSLÄGTETS SAGA, eller ALLMÄNNA WERLDSHISTORIEN FÖRENAD MED GEOGRAFI. Första delen. Det stora Asien, eller det inre och egentliga Österlandet, i äldre och nyare tider.
Originalupplaga. Stockholm, S.I. Laserons förlag & Hörbergska boktryckeriet, 1839-(41). (4),610,(2) sid. Inbunden i ett bra, samtida halvfranskt band med ryggtitel i guld. Det ibland förekommande bladet 'Till allmänheten' saknas här. Två namnteckningar: 'Peterson Linné. 18/10 60' på fria försättsbladet och 'C. J. Svensson. Lund d. 9 april 1862' på titelbladet. Bit av pärmpappret bortskavt nedtill på främre pärmen. Ställvis lagerfläckig och med fläckar i yttermarginalen.
Boknummer: 38747 Pris: 750 kr.

(Almqvist) -
AMALIA HILLNER. 1-2. Roman af författaren till Törnrosens bok.
Originalupplaga. Stockholm, L. J. Hjerta 1840. (4),253,(1) sid. & 250 sid. Två delar sammanbundna i ett samtida nött skinnryggband med oxiderad ryggdekor i guld och nött marmorerat pärmpapper. Andra delen med en fuktrand i yttermarginalen på sid. 198-250. Inlagan ställvis med lättare lagerfläckar. Bakre pärmens övre hörn med brytmärke.
Boknummer: 21216 Pris: 750 kr.

ANDERSEN, H.C.
NYE EVENTYR OG HISTORIER. 1. Række: Samling 1-4. + 2. Række: Samling 1-3.
Alle i førsteudgave. Kjøbenhavn, C. A. Reitzels forlag 1858-1860 & 1861-1862 & 1865. 1. Række: Samling 1: Smutstitelblad, titelblad, innehållsförteckning, 88 sid. Samling 2: Smutstitelblad, titelblad, dedikationsblad, 67,(1) sid. Samling 3: Smutstitelblad, titelblad, dedikationsblad, 79,(1) sid. Samling 4: Smutstitelblad, titelblad, 82 sid. 2. Række: Smutstitelblad, titelblad, dedikationsblad, innehållsförteckning, 86,(2) sid. Samling 2: Smutstitelblad, titelblad, dedikationsblad, innehållsförteckning, 100 sid. Samling 3: Smutstitelblad, titelblad, dedikationsblad, innehållsförteckning, 76 sid. Sju verk inbundna i ett samtida halvfranskt band med ryggdekor i guld. Ryggen något flammig och lätt nött. Bakre pärmens insida med spår av raderad ovalstämpel. Helt rena och fina inlagor. Exlibris.
Boknummer: 34442 Pris: 1250 kr.

ANDERSEN, H.C. (1805-75).
EN DIGTERS BAZAR.
Første udgave. Kjøbenhavn, Universitetsboghandler C. A. Reitzel 1842. (5),579,(2) sid. Inbunden i ett nära samtida välbevarat, ljusbrunt halvfranskt band. Ryggen med svart titelfält och blindpressad linjedekor i guld. Ren och fin inlaga. Frampärmens insida med Gustaf Holdo Stråles vapenexlibris.
- Exemplar med smutstitelblad och dedikationsbladet till Ludwig Tieck och Mendelsohn-Bartholdy.
Boknummer: 48185 Pris: 1850 kr.

ANDERSEN, H.C. (1805-75).
IMPROVISATOREN. 1-2. Original roman i to dele.
Andet oplag. Kjøbenhavn, C. A. Reitzel 1837. (6),215 & (6),251 sid. Inbunden i ett välbevarat, nära samtida ljusbrunt halvfranskt band. Ryggen med svart titelfält och blindpressad linjedekor i guld. Ren och fin inlaga. Frampärmens insida med Gustaf Holdo Stråles vapenexlibris.
- Sjävbiografisk roman i italiensk miljö som utkom efter Andersens resa till Italien 1833-34.
Boknummer: 25523 Pris: 750 kr.

ANDERSEN, H.C. (1805-75).
IMPROVISATÖREN. 1-2. Roman. Öfversättning. I tvenne delar.
Stockholm, L. J. Hjerta 1838-39. 226 & 258 sid. Inbunden i ett samtida välbevarat halvfranskt band med blindpressad ryggdekor. Namnteckning. Första delens sista fyra sid. med fläckar. Andra delens titelblad solkigt och sista bladet med stor fläck och gammal lagning.
- Första upplagan på svenska av H. C. Andersens genombrottsroman.
Boknummer: 13016 Pris: 600 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica